ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภาพยนตร์เรื่อง “YOLO” (热辣滚烫) ทำรายได้จาก Box Office เป็นจำนวนเงิน 3,100 ล้านหยวน ภายใน 13 วัน ทำให้กีฬาชกมวยและการลดน้ำหนักกลายเป็นประเด็นยอดนิยมของชาวจีน และยังนำโอกาสและแนวคิดใหม่ๆ มาสู่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีโภชนาการด้านกีฬาอีกด้วย นายเว่ยปิง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาหารเพื่อสุขภาพกล่าวว่า “เมื่อคนเราจะลดน้ำหนักให้ได้ 50 กิโลกรัมภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่ยังสามารถรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ นอกเหนือจากการขยันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นจำนวนมากแล้ว แผนการรับประทานอาหารที่เหมาะสม และเพิ่มอาหารเสริมทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดมิได้”

รัฐบาลจีนได้กำหนดการออกกำลังกายเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โภชนาการการกีฬานอกจากเป็นเพียงอาหารเสริมสำหรับนักกีฬาอาชีพขณะนี้ได้กลายเป็นโภชนการพันธมิตรของคนธรรมดาทั่วไป   ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผง ลูกอมเจล หรือเครื่องดื่มเหลว ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในรูปออฟไลน์และออนไลน์อย่างทั่วถึง ข้อมูลสถิติจาก Ourui International พบว่าตลาดอาหารโภชนาการด้านการกีฬาของจีนมีอัตราขยายตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 40 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2563 ทำให้ตลาดจีนกลายเป็นตลาดอาหารโภชนาการด้านการกีฬาที่มีอัตราการขยายตัวที่สูงสุดในโลก ปี 2566 ตลาดสินค้าโภชนาการการกีฬา มีมูลค่าสูงถึง 6,000 ล้านหยวนโดยประมาณ

ปี 2559 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติว่าด้วยหลักการทั่วไปสำหรับอาหารโภชนาการด้านการกีฬา ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า อาหารโภชนาการเพื่อการกีฬา หมายถึง อาหารที่ผลิตมาเพื่อตอบสนองสภาวะการเผาผลาญทางสรีรวิทยาของนักกีฬา (ผู้ที่ออกกำลังกาย 3 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไป และความเข้มข้นของการออกกำลังกายอยู่ที่ระดับปานกลางหรือระดับสูง) คุณเถียนฝาง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์โภชนาการการกีฬาของบริษัท Mengniu ให้ข้อมูลว่า ประชาชนที่ออกกำลังกายของจีนสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) นักกีฬา 2) Fitness Trainer 3) ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาและการออกกำลังกาย 4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและฟิตเนส ปัจจุบันจำนวนประชากรจีนที่ออกกำลังกายมีมากกว่า 500 ล้านคน และคาดการณ์จะมีมากกว่า 600 ล้านคนในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของประชากรจีนโดยรวม จากการขยายตัวของผู้คนที่ออกกำลังกายได้นำไปสู่การขยายตัวของการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดอาหารโภชนาการด้านการกีฬาจึงได้ขยายไปสู่ตลาดผู้บริโภคทั่วไป นอกจากตลาดจะมีการขยายสู่วงกว้าง การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ก็มีความหลากหลายและมีรายละเอียดมากขึ้นเช่นกัน โดยมีการแบ่งตามรูปแบบ เช่น ชนิดผง แคปซูล และของเหลว หรือแบ่งตามฟังก์ขั่นที่ไม่เหมือนกัน เช่น อาหารเสริมโปรตีน ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกาย การเพิ่มความอดทนระหว่างการออกกำลังกาย การเพิ่มกล้ามเนื้อ อาหารเสริมกำลัง ลดไขมัน เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จากข้อมูลด้านสุขภาพของ JD.COM แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่รับประทานสะดวกตามชีวิตประจำวัน และลักษณะที่เป็นของว่างได้ผลตอบรับและความนิยมจากผู้บริโภคมากกว่า ผลิตภัณฑ์เม็ดอิเล็กโทรไลต์ อาหารทดแทน อาหารลดน้ำหนักมีการขยายตัวที่รวดเร็ว ขณะที่ 5 คำยอดนิยมที่ผู้บริโภคค้นหาในแพลตฟอร์ม ได้แก่ ผงโปรตีน เมนูอาหารลดน้ำหนักรายสัปดาห์ การลดน้ำหนัก น้ำลูกพรุน และกาแฟดำ นอกจากนี้ แอลคาร์นิทีน ผงสร้างกล้ามเนื้อ ผงเวย์โปรตีนและเอนไซม์ ก็เป็นผลิตภัณฑ์มี่ผู้บริโภคสนใจมากเช่นกัน

ด้วยเหตุที่ว่าผู้บริโภคมีการขยายสู่ประชาชนทั่วไปที่ต่างจากนักกีฬาอาชีพที่จะให้ความสำคัญกับส่วนผสมและฟังก์ชั่น ส่วนผู้บริโภคทั่วไปจำนวนมากยังให้ความสำคัญกับรสชาติของผลิตภัณฑ์ ด้วยรสชาติที่ดีสามารถสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจ สร้างความเพลิดเพลินและง่ายต่อการบริโภคในระยะยาว อันเป็นอีกแนวโน้มสำหรับอาหารโภชนาการด้านการกีฬา หากพิจารณาจากกลุ่มผู้บริโภคบรรดากลุ่มคนที่ชอบออกกำลังกายนั้น ผู้ที่เกิดหลังปี 2533 – 2543 เป็นผู้บริโภคหลัก กลุ่มอายุ 18 ปี – 25 ปีมีสัดส่วนร้อยละ 22.8 ขณะที่กลุ่มอายุระหว่าง 26 – 30 มีสัดส่วนร้อยละ 32.6 ทั้งนี้ สัดส่วนของเพศชายและเพศหญิงอยู่ที่ร้อยละ 59.8 และ 40.2 ตามลำดับ

นายเฉิน จูนสือ ประธานการประชุมและนิทรรศการวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2567 กล่าวว่า ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารโภชนาการการกีฬาในประเทศยังมีช่องว่างที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมชั้นสูงของโลก องค์กรต่างๆ จะต้องเพิ่มการลงทุนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและมีโภชนาการด้านการกีฬาที่ครอบคลุมแต่ละฟังก์ชั่นเพื่อตองสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ด้วยการสนับสนุนด้านนโยบายระดับชาติ พร้อมด้วยศักยภาพของตลาดอันมหาศาล กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมของอาหารโภชนาการด้านการกีฬาจะมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีและเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในอนาคต

ความคิดเห็น สคต. ณ เมืองหนานหนิง

ขณะนี้ การออกกำลังกายกำลังเป็นกระแสในจีน ชาวจีนได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น พร้อมกับมีพฤติกรรมใช้จ่ายด้านการออกกำลังและดูแลสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬาของไทยที่มีโอกาส โดยเฉพาะสินค้าที่มีจุดขายเพื่อดูแลสุขภาพด้านการกีฬา เช่น อาหารเสริม เครื่องดื่มเสริมแร่ธาตุ รวมถึงคอร์สมวยไทยหรืออุปกรณ์ชกมวย ตลอดจนการนวดสปาไทยเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยสนใจทดลองตลาดจีนสามารถสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า CAEXPO 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 กันายน 2567 ที่ drive.ditp.go.th หรือตาม QR Code

สินค้าโภชนาการการกีฬากำลังมาแรงในตลาดจีน

 

——————————————————————————————

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

แหล่งที่มา :

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1793680814180894822&wfr=spider&for=pc

 

thThai