การผลิตนมท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ลดลง…ต้องพึ่งการนำเข้าต่อเนื่อง

thThai