คาดฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวมากถึง 4.1 ล้านตันในปีนี้ หลังการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตลดลง

thThai