พฤติกรรมการจับจ่ายของชาวแคนาดาเปลี่ยนไปท่ามกลางความกังวลเรื่องสภาพอากาศ

บริษัท EY หรือเอินส์ทแอนด์ยัง ได้จัดทำผลสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายชาวแคนาดาล่าสุด พบว่า คนส่วนใหญ่มีความกังวลวิกฤตสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อนมากขึ้น เนื่องจากเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งให้ราคาสินค้าอาหารในประเทศแพงขึ้น ส่งผลให้ 1 ใน 3 ของชาวแคนาดาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารหรือรับประทานอาหารออกไปจากเดิม

พฤติกรรมการจับจ่ายของชาวแคนาดาเปลี่ยนไปท่ามกลางความกังวลเรื่องสภาพอากาศ
โดยผลสำรวจดังกล่าว รายงานว่า ชาวแคนาดา 41% เลือกที่จะรับประทานอาหารในบ้าน และอีก 48% ตั้งใจที่จะลดจำนวนการสั่งอาหารนอกบ้านลง ขณะเดียวกัน ชาวแคนาดากว่า 2 ใน 3 เริ่มพิจารณาเลือกซื้อสินค้ารักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นาย Elliot Morris จากบริษัท EY เห็นว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ราคาพลังงานที่สูงขึ้น และฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงของอาหารในแคนาดา จนทำให้ชาวแคนาดาทีทัศนคติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้มีส่วนต่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหมายความว่า ในแง่ผู้ประกอบการเพื่อสามารถเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ สินค้าแบรนด์ต่างๆ ไม่อาจละเลยต่อการผลิตสินค้าและบริการที่ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน สินค้านั้นต้องอยู่ราคาที่จับต้องได้เช่นกัน

 

นอกจากนั้น ผลการสำรวจยังพบว่า ชาวแคนาดาอีกจำนวนมากมีความตั้งใจจับจ่ายซื้อสินค้าน้อยลง โดยจำนวน 38% มีเหตุผลเพื่อมุ่งหวังรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ หมวดสินค้าที่ชาวแคนาดาตั้งใจลดการซื้อลง ได้แก่ เครื่องประดับแฟชั่น (60%) ของเล่นและแกดเจ็ต (52%) รองเท้า เครื่องสำอางและสินค้าเพื่อความงาม (48%)

พฤติกรรมการจับจ่ายของชาวแคนาดาเปลี่ยนไปท่ามกลางความกังวลเรื่องสภาพอากาศ

อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมของชาวแคนาดารักษ์โลกในยุคนี้ พบว่า จำนวน 65% ของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์มีการใช้ถุงผ้าเมื่อไปจับจ่ายซื้อสินค้า เทียบกับจำนวน 43% ของกลุ่ม Gen นอกจากนั้น ชาว    เบบี้บูมเมอร์ยังมีการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์มากกว่ากลุ่มมิลเลนเนียลด้วย

นอกจากเทรนด์รักษ์โลกจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมากขึ้นแล้ว ผู้บริโภคยังยินดีจ่ายในราคาที่แพงขึ้นด้วย เพราะมองว่าสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและควรสนับสนุน โดย EY พบว่า ผู้บริโภครุ่น GenZ 25% ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 25% ของราคาสินค้าเดิมที่คำนึงถึงความยั่งยืน และ 32% จะตรวจสอบนโยบายบริษัทผู้ผลิตสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า

 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวแคนาดายุคนี้มีแนวโน้มตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงทัศนคติการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวัน เพื่อมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ทุกธุรกิจเผชิญความเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเทรนด์รักษ์โลก เพื่อตอบรับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภครักษ์โลก ขณะเดียวกัน เมื่อการจับจ่ายอยู่ในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวเช่นนี้ ผู้ประกอบการสินค้าควรควบคุมราคาสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20-25% เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติทั่วไป เพื่อจะได้สามารถตอบรับความพร้อมของผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินสูงขึ้น และเพื่อเป็นส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ที่มาของบทความ https://canadiangrocer.com/canadians-food-habits-change-amid-climate-concerns-survey

โดย…สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

thThai