มาเลเซียปรับขึ้น SST ร้อยละ 2 เพื่อเพิ่มรายได้รัฐบาล

ที่มา : สำนักข่าว Utusan Malaysia

เปอตาลิงจายา: มาเลเซียปรับขึ้น SST ร้อยละ 2 เพื่อเพิ่มรายได้รัฐบาล

ในความพยายามเพื่อเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกในการกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียมกัน มาเลเซียได้ดำเนินการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ของภาษีการขายและบริการ (SST) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม อัตรา SST เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 8 รัฐบาลคาดการณ์รายได้เพิ่มเติมประมาณ 3 พันล้านริงกิต ซึ่งจะถูกส่งไปสนับสนุนชาวมาเลเซีย 33.5 ล้านคน

การปรับ SST ไม่รวมสินค้าและบริการที่จำเป็นอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อปกป้องประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำจากผลกระทบของการปรับขึ้นภาษี ข้อยกเว้นที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่จอดรถ โทรคมนาคม การขนส่ง การใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 600 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) และบริการน้ำบำบัด

Veerinderjit Singh ที่ปรึกษาด้านนโยบายภาษีของ (KPMG) เห็นว่าการเพิ่ม SST ร้อยละ 2 นั้นสมเหตุสมผล แต่เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลในการป้องกันไม่ให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างไม่สมควร
Singh ยืนยันว่า แม้ว่าการปฏิรูปภาษีจะมีความจำเป็นในการเพิ่มรายได้ แต่จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคและธุรกิจ

การปรับงบประมาณซึ่งเริ่มต้นผ่านการรวมบัญชีทางการเงินภายใต้ความมุ่งมั่นในการปฏิรูปทางการเงินที่ประกาศในงบประมาณปี 2024 ของปีที่แล้ว มีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการสร้างรายได้
และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ผ่านภาษี และ Singh แนะนำว่างบประมาณส่วนเกินในอนาคตอาจทำหน้าที่เป็นกันชนในสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้

ที่สำคัญ การเพิ่มขึ้น SST ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ไม่มีความสำคัญเป็นหลัก โดยละเว้นภาคส่วนสำคัญ เช่น อาหารและโทรคมนาคม วิธีการคำนวณนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดภาระให้กับผู้บริโภคและธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ที่อาจดูดซับต้นทุนเพิ่มเติมผ่านมาตรการจูงใจทางภาษีที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากตลาด Fuziah Salleh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าภายในประเทศและกิจการผู้บริโภคได้เปิดตัว Operation Effect โดยระดมหน่วยงานบังคับใช้เพื่อควบคุมความพยายามของผู้ค้าที่จะขึ้นราคาอย่างไม่ยุติธรรมเพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของ SST บทลงโทษที่เข้มงวดภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมราคาและต่อต้านการแสวงหาผลกำไรปี 2011
รวมถึงค่าปรับและการจำคุก มีไว้เพื่อยับยั้งการกระทำที่แสวงหาผลกำไร

โดยสรุป การปรับขึ้น SST ร้อยละ 2 ของมาเลเซียเป็นกลยุทธ์ทางการเงินแบบกำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มรายได้ ขณะเดียวกันก็ปกป้องภาคส่วนสำคัญและประชาชนจากความตึงเครียดทางการเงินที่ไม่เหมาะสม ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปภาษีอย่างมีความรับผิดชอบและมาตรการบังคับใช้ที่เข้มงวด สะท้อนให้เห็นถึงการมุ่งเน้นสองประการไปที่ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองผู้บริโภค

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การเพิ่มภาษีการขายและบริการ (SST) ร้อยละ 2 ในมาเลเซียมีผลกระทบต่อคนไทยที่อาศัยในมาเลเซียโดยตรง ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้จ่ายและราคาสินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวไทยที่มาเยือนมาเลเซียอาจต้องพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่อาจมีผลต่อการท่องเที่ยว สำหรับนักลงทุนไทย, ความรู้เกี่ยวกับภาวะตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมของมาเลเซียจะมีความสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ในขณะเดียวกัน, บริษัทไทยที่มีกิจการทางการค้ากับมาเลเซียควรพิจารณาผลของการเพิ่มภาษีในราคาและการส่งออกสินค้า ส่วนสำหรับนักส่งออกไทย, อาจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการตลาดและราคาสินค้าเพื่อรักษาความเป็นแบรนด์ในตลาดมาเลเซียไว้

 

 

ความคิดเห็น สคต.

การเพิ่มขึ้นของภาษีการขายและการบริการ (SST) ของมาเลเซียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเร็วๆ นี้
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียชาวไทย แม้ว่าการปรับตัวครั้งนี้อาจก่อให้เกิดความท้าทาย
สำหรับผู้ส่งออกและนักลงทุนชาวไทยที่ดำเนินธุรกิจในตลาดมาเลเซีย สำนักงานฯ เชื่อว่านี่เป็นโอกาส
ในการปรับตัวและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้วยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
ในมาเลเซียอย่างใกล้ชิด ธุรกิจไทยสามารถค้นหาช่องทางใหม่ในการเติบโต และปรับแต่งกลยุทธ์การส่งออก
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้เรายังสนับสนุนให้ผู้ส่งออกของไทย
ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือที่มีอยู่เพื่อจัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของ SST ท้ายที่สุดแล้ว เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนธุรกิจไทยในการขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศ รวมถึงมาเลเซีย และมั่นใจว่ามาตรการเชิงรุกและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จะช่วยลดผลกระทบของการปรับนโยบายนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกมายังมาเลเซียจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai