อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดิจิทัลบันทึกการส่งออกมูลค่า 1 พันล้านริงกิต

ที่มา : สำนักข่าว Berita Harian (BH)

นาย Gobind Singh Deo รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของมาเลเซีย ได้รายงานว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดิจิทัลของมาเลเซียมีการเติบโตขึ้นร้อยละ 8 จากปีที่แล้ว โดยมีมูลค่ารวมกว่า 1 พันล้านริงกิต โดยประเทศมาเลเซียมีสตูดิโอมากกว่า 300 แห่งที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชั่น เกม ภาพยนตร์ และเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ และมีการจัดตั้งสตูดิโอใหม่ 20 แห่งต่อปี รวมถึงการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา (IP) มากกว่า 180 รายการต่อปี โดยเป็นผลมาจากนโยบาย Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) ภายใต้แผนเศรษฐกิจ MyDigital Blueprint และแผนมาเลเซียฉบับที่ 12 (12MP) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดิจิทัลกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเติบโตของมาเลเซียส่งผลต่อความสนใจในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลมาเลเซียตระหนักดีถึงความจำเป็นในการสนับสนุนพื้นที่การแสดงและเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การสร้างนโยบายและระบบนิเวศของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ดิจิทัลให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยรัฐบาลมาเลเซียจะขับเคลื่อนและเร่งการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ เพื่อช่วยการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นอุตสาหกรรมและแรงงานรุ่นต่อไป ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนาคตของประเทศ

นาย Gobind Singh Deo ยังได้ประกาศโครงการใหม่ 2 โครงการจาก MDEC เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัล มีการจัดสรรเงินจำนวน 6 ล้านริงกิต โดยโครงการ 2 โครงการดังกล่าวได้แก่   Brand Metaverse Onboarding Program และ Immersive IP Experiences Programme เพื่อช่วยเหลือผู้เล่นในอุตสาหกรรมในการขยายการดำเนินงานในเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้นของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพย์สินทางปัญญา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์จากการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประเทศ

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

มาเลเซียกำลังเร่งพลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศด้วยหลายวิธี เช่น การเพิ่มหลักสูตรการศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยในด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลและการอัดฉีดเงินทุนเข้าไปในระบบอุตสาหกรรมดิจิทัล อย่างไรก็ตาม มาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของมาเลเซียจะมุ่งเน้นไปที่ดิจิทัลสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นยูนิคอน ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้งยังมีการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในภาคเอกชนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อภาคธุรกิจ รวมไปถึง การสร้างองค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมในประเทศ

 

ความเห็น สคต.

การผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาลมาเลเซียจะส่งผลให้มาเลเซียจะเป็นที่จับตามองในด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มองว่ามาเลเซียยังจำเป็นในการนำเข้าเทคโนโลยีและความรู้จากต่างประเทศในการผลิตแอนิเมชั่น เกม และภาพยนตร์ โดยประเทศเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมดังกล่าวมองว่าการผลิตแอนิเมชั่น เกม และภาพยนตร์ของไทยมีความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก มีความเป็นไปได้ในการจับมือร่วมกันทำงานระหว่างสตูดิโอของไทยและมาเลเซีย เนื่องจากศิลปะ วัฒนธรรมและรสนิยมของผู้คนของทั้ง 2 ประเทศมีความใกล้เคียงกัน และมีโอกาสที่ไทยจะสามารถส่งออกความรู้และนวัตกรรมดิจิทัลมาทำตลาดในประเทศมาเลเซีย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai