เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท La Emilia ได้ก้าว ไปอีกขั้นทางธุรกิจและได้สร้างบทบาทใหม่ให้กับ ตำแหน่งผู้บริหาร CEO โดยบุคคลที่ได้รับเลือกให้ ดำรงตำแหน่งคือ นาย Juan Rodriguez Nouche ซึ่งรับ หน้าที่ รับผิดชอบโดยตรงสำหรับทุกหน่วยธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้ มีการวางแผนที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ ภายในปี 2567

จากข้อมูลของสมาคมผู้ค้ายานยนต์แห่งสาธารณรัฐ อาร์เจนตินา (ACARA – Asociacion de Concesionarios de Automotores de la Republica Argentina)  ยอดรวมการขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ปี 2566 ทั้งหมด อยู่ที่ประมาณ 470,691 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 และ แบรนด์ Motomel ซึ่งเป็นสินค้า เรือธงของบริษัท La Emilia ก็ได้รับการจัดอันดับเป็นแบรนด์ระดับประเทศเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ด้วยจำนวนยอด ขายสูงสุดที่มากกว่า 62,849 คัน เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10 จากปี 2565 ตลาดรถจักรยานยนต์ในอาร์เจนตินากำลัง เติบโตเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในปี 2566 อาร์เจนตินามียอดขายรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งมากกว่ายอดขายรถยนต์ อยู่ประมาณ 21,253 คัน โดยรถจักรยานยนต์ขายได้กว่า 470,691 คัน (มากกว่าปี 2565 ถึง ร้อยละ 14.5) ส่วน รถยนต์มียอดขายกว่า 449,438 คัน

บริษัท La Emilia ก่อตั้งโดย 2 พี่น้องคือนาย Mario และนาย Marcelo Meller และยังเป็นตัวแทนของแบรนด์ ต่างๆ อาทิเช่น แบรนด์ Benelli แบรนด์ Suzuki และแบรนด์ Scott ในปี 2566 บริษัท La Emilia ได้เข้าสู่ธุรกิจ การคมนาคมที่ยั่งยืนด้วยการเปิดตัวแบรนด์ Teknial ซึ่งประกอบด้วยจักรยานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าชุดแรกมีกำหนดออกสู่ตลาดในเดือนมีนาคม 2567

บริษัท La Emilia เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในเมือง San Nicolás มีพื้นที่มากกว่า 70,000 ตร.ม โดยผลิตรถจักรยานยนต์ จำนวนกว่า 50 รุ่น ให้กับแบรนด์ชื่อดังอย่าง Motomel Benelli และ Suzuki ตามข้อตกลงที่ลงนามกับบริษัท ญี่ปุ่นในปี 2562 บริษัท La Emilia ได้รับเงินลงทุนไปกว่า 2 พันล้านเปโซอาร์เจนตินา หรือประมาณ 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเกิดการสร้างงานมากกว่า 100  ตำแหน่งใน 3 ปี ในทำนองเดียวกัน บริษัท La Emilia มีศูนย์กระจายสินค้าที่สำคัญอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Route 6 ในเมือง Cardales ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ มีพื้นที่ 7,200 ตร.ม. ซึ่ง บริษัท La Emilia สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากกว่า 25,000 ยูนิต และจัดส่งพัสดุ ประมาณ 30,000 พัสดุต่อเดือน เช่น จักรยาน อะไหล่ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์จักรยาน

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับอาร์เจนตินาในด้านรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ  โดยอาร์เจนตินานำเข้าสินค้าชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จากทั่วโลกราว 589 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2566 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) ตามที่ระบุโดย  HS Code สินค้าจากไทยคิดเป็น ร้อยละ 4 จากทั้งหมด โดยประเทศ ที่อาร์เจนตินานำเข้ามากที่สุดได้แก่ (1) จีน ร้อยละ 59 (2) อินเดีย ร้อยละ 15 (3) บราซิล ร้อยละ 7 และ (4) ไทย ร้อยละ 4 ส่วนภาษีนำเข้าชิ้นส่วนจักรยานยนต์คิดเป็น ร้อยละ 20-35 (หากจักรยายนต์ที่ยังผลิตไม่สมบูรณ์ จะได้รับการงดเว้นภาษี) แม้ว่าจีนจะเป็นผู้ส่งออกหลักให้กับอาร์เจนตินา แต่บริษัทของไทยมีศักยภาพเพียงพอ ที่จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด และการเข้าสู่ตลาดสำคัญอย่างตลาดอาร์เจนตินาที่กำลังเฟื่องฟูถือเป็นข่าวดี สำหรับผู้ส่งออกของไทย เพราะการถอดประกอบรถยนต์ทั้งคันที่ยังผลิตไม่สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนและอะไหล่ได้

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ความต้องการไม่เพียงแต่มาจากผู้บริโภคเท่านั้น แต่รัฐบาลยังได้ดำเนินการตามแผนต่างๆ ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่าน มาเพื่อส่งเสริมการบริโภคและกิจกรรมอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ซึ่ง 1 ในแผนของรัฐบาลคือการยกเว้นภาษี นำเข้าสำหรับบริษัทที่นำเข้ายานยนต์แบบถอดประกอบ เพื่อประกอบและผลิตในประเทศจนถึงปี 2571

ในปี 2566 อาร์เจนตินามียอดขายรถจักรยานยนต์มากกว่า 470,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 เมื่อเทียบกับปี 2565 ไม่เพียงแต่จากผู้ผลิต บริษัท La Emilia เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายอื่นๆ ที่ได้ลงทุน ในสายการผลิต จึงทำให้ภาคส่วนการผลิตรถจักรยานยนต์เติบโตมากขึ้นในแต่ละปี ในอาร์เจนตินา มีบริษัท ผู้ผลิตที่แข่งขันมากมาย แต่มีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นบางราย เช่น บริษัท La Emilia บริษัท Corven Motors และ บริษัท Gilera ที่แข่งขันอย่างเท่าเทียม ซึ่งผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ระดับโลกที่เป็นที่รู้จัก อย่าง บริษัท Honda Motor และ บริษัท Yamaha Motor สินค้ารถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนต่างๆ ของไทยยังคง มีความน่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเป็น 1 ในผู้ส่งออกชั้นนำและสำคัญต่อผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ท้องถิ่น ในอาร์เจนตินา ซึ่งยังคงต้องการปัจจัยการผลิตและส่วนประกอบจากต่างประเทศในการผลิต แม้ว่า รัฐบาลท้องถิ่นของอาร์เจนตินาจะสนับสนุนการประกอบชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เข้ากับยานพาหนะ แต่ชิ้น ส่วนจากไทยจะยังคงมีความจำเป็นสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ในท้องถิ่น รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนของไทยมีศักยภาพสูงในการเข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินา บริษัทไทยต้องตระหนักถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ ที่พบในการนำเข้าของอาร์เจนตินา และให้ความสนใจกับตลาดที่คาดว่าจะเติบโตอย่างมากในระยะสั้น

 

 

ที่มา: https://www.lanacion.com.ar/economia/negocios/un-exarcor-se-pone-al-frente-del-grupo-dueno-de-motomel-nid31012024/ – “Motorcycle manufacturer La Emilia with new CEO”, by La Nación, February 26th 2024

————————————————————————————————————————————

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

 

 

 

 

thThai