ดุลการค้าของซาอุดีอาระเบียเกินดุล 28 พันล้านรียัลในเดือนพฤศจิกายน 2023

หน่วยงานทั่วไปด้านสถิติ General Authority for Statistics (GASTAT) รายงานดุลการค้าของซาอุดีอาระเบียในเดือนพฤศจิกายน 2023 เกินดุล 27.83 พันล้านรียัล ส่งผลให้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศรวมของซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 162.128 พันล้านรียัล

การส่งออกสินค้าของซาอุดีอาระเบียในเดือนพฤศจิกายน 2023  มีมูลค่า 94.98 พันล้านรียัล ในส่วนของการส่งออกที่ไม่ใช่น้ำมันมีมูลค่าอยู่ที่ 17.755 พันล้านรียัล คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่การนำเข้าสินค้ามีมูลค่า 67.148 พันล้านรียัล

การส่งออกปิโตรเลียมในเดือนพฤศจิกายน 2023 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 72.391 พันล้านรียัล คิดเป็นร้อยละ 76.20 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่มูลค่าการส่งออกซ้ำมีมูลค่าประมาณ 4.833 พันล้านรียัล คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของการส่งออกทั้งหมดในช่วงเดือนดังกล่าว

thThai