สภาพอากาศสุดขั้วพายุ…ไฟป่า ถล่มรัฐ Victoria กว่า 5 แสนครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

ตั้งแต่เริ่มปี 2567 ออสเตรเลียประสบกับภาวะสภาพอากาศแปรปรวนทั่วทุกรัฐ โดยเฉพาะคลื่นความร้อนและพายุไซโคลน ล่าสุดสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งทำให้ประชาชนในรัฐ Victoria (VIC) ประสบภัยจากไฟป่า ฟ้าผ่าและพายุลมแรง รวมถึงพายุลูกเห็บอย่างหนัก การเกิดไฟป่าและพายุลมแรงขึ้นพร้อมกันสร้างความเสียหายแก่ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจทั่วรัฐ VIC โดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางและทิศตะวันตกของรัฐ VIC ได้แก่ เขต Yarra Ranges เขต South Gippsland เขต Pomonal, Dadswells Bridge ฯลฯ

หน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำรวจและประเมินความเสียหายจากสถานการณ์ระบุว่า ครัวเรือนและธุรกิจมากกว่า 500,000 หลังคาเรือนประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้ (เสาไฟฟ้า/สายไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอื่นๆได้รับความเสียหายมากกว่า 400 จุด) ซึ่งต้องใช้เวลา 2-7 วันในการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่พังเสียหาย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ชาว VIC จำนวน 33,000 รายยังไม่มีไฟฟ้าใช้) บ้านเรือนถูกไฟไหม้ทำลายรวม 44 หลัง โรงเรียน (กว่า 80 แห่ง) ภาคธุรกิจต้องปิดให้บริการชั่วคราว ระบบขนส่งสาธารณะ (ถนน/รถไฟ) และระบบสื่อสารโทรคมนาคม (สัญญาณมือถือและอินเตอร์เน็ต) หยุดชะงัก มีผู้เสียชีวิต 1 ราย มีโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือVictorian SES มากกว่า 650 สาย (ไม่รวมผู้เสียหายที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์) เกิดน้ำท่วมฉับพลัน (เขต Clayton, Caulfield และ Pakenham) และแจ้งเตือนให้ชาว VIC ในเขต Gippsland (ตอนใต้และตะวันตก) เขตพื้นที่ตอนกลาง อาทิ Mallee, Northern Country, North Central และ North East ให้เตรียมการรับมือกับการลุกลามของไฟป่าต่อไป

ความช่วยเหลือเบื้องต้นของภาครัฐ คือ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย Emergency relief payment ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือแบบ Fixed amount มอบให้แก่ผู้ใหญ่จำนวน 640 เหรียญออสเตรเลียต่อคน (15,232 บาท) เด็กจำนวน 320 เหรียญออสเตรเลียต่อคน (7,616 บาท) โดยจะมอบเงินช่วยเหลือได้สูงสุด 2,240 เหรียญออสเตรเลียต่อครัวเรือน (53,312 บาท) เพื่อนำไปใช้ในการซื้ออาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรคและที่พักอาศัย และรัฐ VIC ยังคงตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือน ธุรกิจ ฟาร์ม ระบบโทรคมนาคมและระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่จำเป็นต้องซ่อมแซมและฟื้นฟูในลำดับต่อไป

thThai