พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ของจีน

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ของจีน

ในปัจจุบัน บริการสั่งอาหารออนไลน์ครอบคลุมชีวิตของผู้คนในทุกด้าน เพียงแค่กดโทรศัพท์สั่งอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ก็มีพนักงานมาส่งให้ถึงหน้าประตูบ้าน จากสถิติเดือนมิถุนายน 2023 จำนวนผู้สั่งอาหารออนไลน์ในประเทศจีนสูงถึง 535 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.72 ล้านคนจากเดือนธันวาคม 2022 คิดเป็นร้อยละ 49.6 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมด หลังจากพัฒนาระบบมาหลายปี ตลาดการสั่งอาหารออนไลน์ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับห่วงโซ่อุตสาหกรรมของการสั่งอาหารออนไลน์และตลาดบริการสั่งกลับบ้านที่ค่อย ๆ เติบโตขึ้นตามลำดับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ของจีน

แหล่งที่มาของรูป https://minio.iimedia.cn/imw/6a4a11e473f44ca6a32425f5d2f0032b.png

เนื่องจากลูกค้า โดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศ ไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านไปรับประทานอาหารอร่อย ๆ ประกอบกับจำนวนของแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ที่มากขึ้น ยอดการใช้บริการแอปพลิเคชันเหล่านี้จึงเพิ่มขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภคได้รับผลประโยชน์จาก “เศรษฐกิจขี้เกียจ (Lazy Economy)” อีกด้วย สำหรับบางคน การสั่งอาหารออนไลน์กลายเป็นวิถีชีวิตตลอดทั้งเช้าและเย็น ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในปี 2023 ผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มบริการจัดส่งอาหารของจีน มีจำนวนร้อยละ 4.08 สั่งซื้อกลับบ้านมากกว่า 20 ครั้งต่อสัปดาห์ (โดยเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อวัน) ผู้บริโภคร้อยละ 13.52 สั่งซื้อกลับบ้านทุกสัปดาห์11- 20 ครั้ง (เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อวัน) ผู้บริโภคร้อยละ 32.78 สั่งซื้อ 5-10 ครั้งต่อสัปดาห์ (เฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อวัน) ผู้บริโภค 23.98% สั่งซื้อ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 16.45 % และผู้บริโภคสั่งกลับบ้าน 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ของจีน

แหล่งที่มาของรูป  https://minio.iimedia.cn/imw/518003364dc74fd9a6dfc8bc65e77fb9.png

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัจจัยในการเลือกใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ ผู้บริโภคจำนวนร้อยละ 5.31 ให้ความสำคัญกับจำนวนและคุณภาพของร้านค้า ผู้บริโภคร้อยละ 50.38 ให้ความสำคัญกับความเร็วในการจัดส่งอาหาร ผู้บริโภคร้อยละ 48.72 ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ผู้บริโภคร้อยละ 42.98 ให้ความสำคัญกับราคาสินค้าและส่วนลดผ่านกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม

นอกจากเวลาจัดส่งที่รวดเร็วสมเหตุสมผลแล้ว คุณภาพอาหารและปัญหาอื่นๆ บนแพลตฟอร์มก็ควรให้ความสนใจเช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ชาวจีนบนโลกออนไลน์เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับ “วิธีรับประกันคุณภาพของอาหาร หรือวิธีตรวจสอบโภชนาการของอาหารที่มีต่อสุขภาพ” เมื่อสั่งอาหารออนไลน์ เนื่องจากชาวจีนรุ่นใหม่มักคำนึงถึงคุณภาพของอาหาร โภชนาการที่ได้รับ และประสบการณ์ที่ดีระหว่างรับประทาน ไม่ใช่แค่รับประทานอาหารเพียงแค่อิ่มท้องเท่านั้น

ข้อคิดเห็น สคต.เซี่ยงไฮ้

การสั่งอาหารออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวจีนและพนักงานออฟฟิศ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปรับประทานอาหารด้านนอก แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกอบการไทยที่สนใจในธุรกิจการสั่งอาหารออนไลน์ของประเทศจีน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ควรต้องคำนึงคุณภาพ ราคา รสชาติของอาหาร หรือศึกษาข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคชาวจีนให้ความสำคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและธุรกิจของตนเอง

 จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

แหล่งที่มา 

https://www.iimedia.cn/c400/98412.html

https://finance.sina.com.cn/jjxw/2023-01-31/doc-imyeancq6870613.shtml

https://j.021east.com/p/1707793094049199

http://img.mp.itc.cn/upload/20170804/124dc458408c4c9c85d6556eea87ce30_th

https://mediabluk.cnr.cn/img/cnr/CNRCDP/2021/0916/06da37f54f623163175246041437813910.jpg?auth=1067811c52ed3bad3b4947a06f4106f1

 

 

thThai