ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการออกแบบและตกแต่งสถานที่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และบริหารจัดการโครงการ สำหรับกิจกรรมเทศกาลอาหารไทย Thai Food Bazaar 2024 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดใหม่ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร

thThai