แรงงานต่างชาติเข้าสู่อุตสาหกรรมเพาะปลูก สร้างรายได้ 4 พันล้านริงกิตมาเลเซีย

ที่มา : Bernama

สมาคมน้ำมันปาล์มแห่งมาเลเซีย (MPOA) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญสำหรับภาคน้ำมันปาล์มของประเทศ โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 4 พันล้านริงกิต การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการอนุมัติให้แรงงานต่างชาติจำนวน 40,000 คน โดยครึ่งหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่เก็บเกี่ยว ตามที่ประกาศโดย Datuk Seri Johari Abdul Ghani รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการเพาะปลูกและสินค้าโภคภัณฑ์

เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐมนตรี MPOA เน้นย้ำถึงความโล่งใจจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ซึ่งกำลังต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทย(มาเลเซีย)ได้จำกัดการเข้ามาของแรงงานต่างชาติในมาเลเซีย ยกเว้นภาคการเพาะปลูก

การคำนวณทางเศรษฐกิจของ MPOA ระบุว่าครึ่งหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่เก็บเกี่ยวโดยเฉพาะ 20,000 คน MPOA กล่าวโดยตั้งข้อสังเกต สมมติว่าผู้เก็บเกี่ยวแต่ละรายสามารถตัดพวงผลปาล์มสด หนึ่งตันต่อวันได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 260 วันทำงาน และด้วยราคาผลปาล์มสดปัจจุบันอยู่ที่ 750 ริงกิต
ต่อตัน (เทียบเท่ากับน้ำมันปาล์มดิบที่ 3,800 ริงกิตต่อตัน) การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในพืชผลที่สามารถเก็บเกี่ยวและกู้คืนได้ในขณะนี้มีจำนวนผลปาล์มสด 5.2 ล้านตัน สิ่งนี้แปลเป็นรายได้มหาศาลเกือบ 4 พันล้านริงกิต ผลกระทบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญนี้ขยายออกไปนอกเหนือจากอุตสาหกรรมแล้ว
เนื่องจากสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม 0.5 พันล้านริงกิตให้กับเงินกองทุนของรัฐบาลผ่านการเก็บภาษี
โดยอิงจากร้อยละ 13 ของรายได้ที่เกิดขึ้น

ตัวเลขเหล่านี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจภายในภาคน้ำมันปาล์มเท่านั้น แต่ยังเน้นย้ำถึงอิทธิพลเชิงบวกที่มีต่อการเงินของรัฐบาลอีกด้วย MPOA เน้นย้ำถึงความสอดคล้องของการพัฒนาเหล่านี้กับแนวคิดของ MADANI โดยเน้นย้ำชะตากรรมร่วมกันและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ได้รับจากความพยายามร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การอนุมัติการใช้แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของมาเลเซียอาจมีผลดีต่อคนไทยที่มีความต้องการทำงานโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความสามารถในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมนี้ มีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในมาเลเซียซึ่งมีรายได้สูง นอกจากนี้ สามารถเพิ่มรายได้ของบุคคลในประเทศไทย โดยการส่งเงินกลับบ้าน สามารถช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว นอกจากนี้ การมีงานทำในอุตสาหกรรมนี้เพิ่มโอกาสใหม่แก่คนไทยที่อาจไม่มีโอกาสทำงานในภาคอื่น ๆ ในประเทศ และสร้างโอกาสให้คนไทยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตในประเทศเพิ่มขึ้น

ความเห็น สคต.

การอนุมัติให้แรงงานต่างชาติจำนวน 40,000 คน โดยครึ่งหนึ่งถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่เก็บเกี่ยว คาดว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคน้ำมันปาล์มของมาเลเซียอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น 4 พันล้านริงกิต และยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติม 0.5 พันล้านริงกิตให้กับเงินกองทุนของรัฐบาลผ่านการเก็บภาษี สำนักงานฯ มีความเห็นว่าการอนุมัติการใช้แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของมาเลเซียเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่กำลังมองหางาน มีโอกาสทำงานในมาเลเซียในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มซึ่งมีรายได้สูง นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มรายได้ของคนไทยผ่านการส่งเงินกลับบ้าน การมีงานทำในอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่อาจไม่มีโอกาสได้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศไทย สร้างโอกาสให้คนไทยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่มีอนาคตในประเทศได้เพิ่มขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

thThai