ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตการประกอบอาหารไทยโดยร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai SELECT และการแสดงวัฒนธรรม สำหรับกิจกรรมเทศกาลอาหารไทย Thai Food Bazaar 2024 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai