ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและตกแต่งสถานที่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และบริหารจัดการโครงการ สำหรับกิจกรรมเทศกาลอาหารไทย Thai Food Bazaar 2024 ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและธุรกิจบริการอาหารไทยในตลาดใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai