รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของบังกลาเทศ

สคต. ณ กรุงธากาขอรายงานความคืบหน้า หลังสิ้นสุดการเลือกตั้ง สส. ของบังกลาเทศ ดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม นาย Mohammed Shahabuddin ประธานาธิบดีบังกลาเทศได้ใช้อํานาจตามข้อ 2 มาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญบังกลาเทศ แต่งตั้งนาง Hasina เป็น นายกรัฐมนตรี

๒.  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ราชกิจจานุเบกษาบังกลาเทศประกาศการแต่งตั้ง ครม.ชุดใหม่ ประกอบรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ จํานวน ๓๖ คน แบ่งเป็นระดับ Minister จํานวน ๒๕ คน และระดับ State Minister จำนวน 11 คน(เทียบเท่าระดับรัฐมนตรีสําหรับกระทรวงขนาดเล็ก หรือรัฐมนตรีช่วยสําหรับกระทรวงขนาดใหญ่)

๓. สำหรับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี ชื่อ Mr. Ahsanul Islam  Titu (เกิด 11 ธันวาคม 2512) สังกัดพรรค Awami League (AL) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี BBA จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประเทศไทย และปริญญาโท MBA  Pittsburg State University สหรัฐอเมริกา กระทรวงพาณิชย์ของบังกลาเทศมีภารกิจในการกำกับดูแลระบบตลาด การกระจายสินค้า การป้องกันการผูกขาด-การฮั้ว การแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน การจัดหาสินค้าราคาถูกเพื่อแจกจ่ายแก่คนยากจน เป็นต้น

สคต. ณ กรุงธากาจึงคาดว่าในระหว่างการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของ Mr. Ahsanul Islam  Titu จะมีส่วนในการช่วยผลักดันกิจกรรมการค้าระหว่างไทยกับบังกลาเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะการประชุม JTC ที่คั่งค้างมาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โรคระบาด

 

 

——————

สคต. ณ กรุงธากา
มกราคม 2567

ที่มา ข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/เอกสารราชกิจจานุเบกษาบังกลาเทศ

thThai