เงินเฟ้อลดลงคาด…อัตราดอกเบี้ยจะลดลงช่วงกลางปี 2567

ข้อมูลเปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย ระบุว่า อัตราเงินเฟ้อออสเตรเลียช่วง 11 เดือนปี 2566 ลดลงที่ร้อยละ 4.3 (ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2022) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดได้คาดการณ์ไว้ จากการลดลงของราคาอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้

อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวออสเตรเลีย ได้แก่ ราคาค่าเช่าที่พักอาศัย สินค้าอาหารและบริการที่จำเป็นยังคงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของชาวออสเตรเลีย โดยราคาสินค้าในเดือนพฤศจิกายน 2566 ได้แก่ ราคาบ้าน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6) ราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอออล์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6) ค่าบริการทางการเงินและประกันภัย (ไม่รวมดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8) โดยเฉพาะค่าประกันภัยพรีเมี่ยมที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.3 ผลจากภัยธรรมชาติและราคาค่าซ่อมรถยนต์ที่ประสบภัย ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4) ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของราคาบุหรี่

ปัจจุบัน รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาความกดดันด้านค่าครองชีพของชาวออสเตรเลียเป็นสำคัญ โดยที่ผ่านมารัฐบาลกลางใช้มาตรการช่วยเหลือภาคครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือน ทำให้ราคาค่าเช่าที่พักอาศัยในช่วง 11 เดือนปี 2566 เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงที่ร้อยละ 7.1 ราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 (ซึ่งจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 19 หากปราศจากมาตการลดหย่อนจากรัฐบาลกลาง)

นอกจากปัญหาค่าเช่าบ้าน ค่าพลังงานที่สูงขึ้นแล้ว ราคาค่าอาหารและสินค้า Groceries ที่เพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกลางพยายามเร่งหาทางแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ผลสำรวจราคาสินค้าอาหารจำเป็นและสินค้า Groceries ในซุปเปอร์มาร์เก็ตโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย ในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2566 พบว่า ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ยังคงมีราคาสูงแม้ว่าราคารับซื้อจากหน้าฟาร์มจะลดลง ซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ได้ให้เหตุผลด้านค่าต้นทุนที่สูงขึ้น (ราคาค่าขนส่ง พลังานและค่าอื่นๆ) ส่งผลให้ผลกำไรของซุปเปอร์มาร์เก็ตยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถปรับลดราคาสินค้าอาหารจำเป็นและสินค้า Groceries ลงได้ มีเพียงราคาผักและผลไม้ที่ลดลง

นอกจากนี้ สินค้าที่มีราคาลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา  ได้แก่ สินค้าประเภทเสื้อผ้าและรองเท้าลดลงร้อยละ 0.9 เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ของใช้ในบ้านลดลงร้อยละ 0.3 ค่าบริการท่องเที่ยวและที่พักอาศัยลดลงร้อยละ 0.3

รัฐบาลกลางออสเตรเลียยืนยันว่าจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่สูงขึ้น พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ Food and Grocery Code of Conduct และการตกลงซื้อขายระหว่าง Suppliers กับราคาขายปลีกของซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในออสเตรเลีย เพื่อให้มั่นใจว่าการเพิ่มราคาสินค้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตจะไม่เป็นการผลักภาระะไปให้ผู้บริโภคอย่างไม่เป็นธรรม (ปี 2566 ที่ผ่านมา Woolworth และ Coles มีผลกำไรประจำปีเพิ่มขึ้น 1.6 และ 1.1 พันล้านเหรียญออสเตรเลียตามลำดับ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อสูงและปัญหาค่าครองชีพของชาวออสเตรเลีย)

การลดลงของดัชนีราคาผู้บริโภคออสเตรเลียส่งสัญญานบวกต่อการยุติการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย โดยคาดว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 4.35 ในเดือนกุมภาพันธ์และมีแนวโน้มสูงที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในเดือนมิถุนายน 2567

thThai