ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการขายในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก

thThai