ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการส่งเสริมการขายในรูปแบบ Showroom ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

thThai