การค้าต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียขยายตัวร้อยละ 7 เป็น 178 พันล้านรียัล ในเดือนตุลาคม 2023

หน่วยงานทั่วไปด้านสถิติ General Authority for Statistics – GASTAT รายงาน ปริมาณการค้าต่างประเทศในเดือนตุลาคม 2023 ขยายตัวร้อยละ 7 มูลค่าแตะ 178 พันล้านรียัล เทียบกับช่วงเดือนกันยายนของปีเดียวกันมูลค่าการค้าอยู่ที่ 167 พันล้ายรียัล

การส่งออกโดยรวมในเดือนตุลาคม 2023 ลดลงร้อยละ 17.40 เหลือ 104.3 พันล้านรียัล เทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปี 2022 การส่งออกอยู่ที่ 126.2 พันล้านรียัล สาเหตุของการลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันลดลงร้อยละ 18.30 ราว 18.4 พันล้านรียัล แตะ 82.3 พันล้านรียัล เทียบกับเดือนตุลาคม 2022 อยู่ที่ 100.7 พันล้านรียัล สัดส่วนการส่งออกน้ำมันต่อการส่งออกทั้งหมดลดลงร้อยละ 78.90 ในเดือนตุลาคม 2023

การนำเข้าสินค้าในเดือนตุลาคม 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.50 แตะ 73.9 พันล้านรียัล เทียบกับเดือนตุลาคม 2022 อยู่ที่ 66.3 พันล้านรียัล

หน่วยงาน GASTAT ระบุว่า ปริมาณการค้าต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2023 มีมูลค่ามากกว่า 678 พันล้านรียัล

 

thThai