ข้าวเมืองหนาว ออสเตรียวางจำหน่ายข้าวปลูกเองในประเทศมาตรฐานออร์แกนิก

ห้างค้าปลีก Billa ในประเทศออสเตรียซึ่งเป็นซุปเปอร์มาร์เกตในเครือ REWE วางจำหน่ายข้าวสารออร์แกนิกยี่ห้อ Ja! Natürlich (หยา นาเทือร์ลิค) ซึ่งเป็นข้าวที่มีการเพาะปลูกที่เมือง Seewinkel (เซวิงเค่ล) ในประเทศออสเตรีย นับเป็นนวัตกรรมสำคัญที่สามารถทำนาข้าวในเมืองหนาวที่มีสภาพอากาศไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกข้าวได้ โดยมีสินค้าวางจำหน่าย 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวขาว และข้าวกล้อง ขนาดบรรจุ 350 กรัม ในราคา 4.99 ยูโร (คิดเป็นราคา 14.26 ยูโรต่อกิโลกรัม) และใช้ชื่อทางการค้าว่าข้าวเซวิงค์เล่อร์ (Seewinkeler) นอกจากข้าวเซิงค์เล่อร์ ปัจจุบันยังมีบริษัทสตาร์ทอัพรายอื่นๆ อีกที่ประสบความสำเร็จในการทำนาข้าวในออสเตรีย ได้แก่ Österreis (เอิสแตร์ ไรซ์) ซึ่งคล้องจองกับชื่อประเทศออสเตรียในภาษาเยอรมันซึ่งเป็นภาษาราชการ Österreich (เอิสแตร์ ไรช์) และอีกราย คือ Steiereis (ชไตเร่อร์ ไรซ์) ซึ่งเพาะปลูกในแคว้นสทีเรีย (แคว้นชไตเร่อร์ ในภาษาเยอรมัน) ทางตอนใต้ของประเทศออสเตรีย ทั้งนี้ คำว่า “Reis” (ไรซ์) แปลว่า “ข้าว” ปัจจุบันสินค้าเหล่านี้มีปริมาณค่อนข้างจำกัดและจัดอยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) และเป็นข้าวพื้นแข็งสายพันธุ์ท้องถิ่น แตกต่างจากข้าวไทย ซึ่งมุ่งตอบสนองกระแสความนิยมการบริโภคสินค้าเกษตรที่เพาะปลูกในท้องถิ่น นอกจากสามารถสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมากอีกด้วย

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

แม้ข้าวไม่ใช่อาหารหลักในประเทศออสเตรีย แต่ความต้องการบริโภคข้าวมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้าวเป็นอาหารที่ปลอดกลูเตนซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้บริโภคในออสเตรียในปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้บริโภคในออสเตรียยังนิยมสินค้าที่มาจากท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องจากต้องการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน จึงทำให้นอกจากข้าวแล้วยังมีความพยายามในการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอื่นๆ อาทิ มะม่วง ผลไม้ และพืชผักเมืองร้อนอื่นๆ ในประเทศอิตาลี และประเทศสเปน ด้วย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

 

ข้าวเมืองหนาว ออสเตรียวางจำหน่ายข้าวปลูกเองในประเทศมาตรฐานออร์แกนิก

ข้าวเมืองหนาว ออสเตรียวางจำหน่ายข้าวปลูกเองในประเทศมาตรฐานออร์แกนิก

 

 

 

thThai