แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนกับเทศกาลคริสต์มาส

แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนกับเทศกาลคริสต์มาส

หลายปีมานี้ เทศกาลคริสต์มาสคือหนึ่งในเทศกาลที่ผู้คนทั่วโลกเฝ้ารอมากที่สุด ผู้คนไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับวันคริสมาสต์ในฐานะวันสำคัญทางศาสนา แต่เป็นวันแห่งกาลเฉลิมฉลอง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนในเทศกาลคริสต์มาสเปลี่ยนแปลงไป โดยแนวโน้มพฤติกรรมการอุปโภคในช่วงเทศกาลคริสมาต์ของชาวจีน สรุปได้ดังนี้

1. การซื้อสินค้าระดับ Hi-end

แบรนด์ระดับ Hi-end เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นในสังคมจีน ผู้บริโภคไม่เพียงแต่คาดหวังในคุณภาพของสินค้า แต่ยังให้ความสำคัญกับแบรนด์สินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส มักจะเลือกซื้อสินค้าระดับ Hi-end เป็นของขวัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญชองผู้รับ

2. การเลือกซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์

คนจีนส่วนใหญ่นิยมความสะดวกสบาย จึงนิยมซื้อของผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมและส่วนลดต่าง ๆ มากมาย

3. สินค้า Custom made และสินค้า DIY

การสั่งทำสินค้า Custom made ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้คนในยุคใหม่ต้องการความแตกต่างและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ สินค้าที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีของผู้บริโภคชาวจีนในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ

4. การตระหนักในสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ชาวจีนให้ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมายในตลาดจีนได้ปรับบรรจุภัณฑ์ให้สอดรับกับเทศกาลคริสต์มาส และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

ความคิดเห็น สคต.

เมื่อถึงเทศกาลคริสต์มาส หลาย ๆ ธุรกิจมักจะปรับกลยุทธ์ในการขาย เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค ผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจในด้านของคุณภาพ แต่ยังให้ความสำคัญคุณค่าความเป็นงาน Handmade นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาด สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ เพิ่มความหรูหราและมีระดับให้กับสินค้า เพิ่มกลิ่นอายเทศกาลคริสต์มาสเพื่อสร้างจุดขาย ทำ Online Marketing โดย KOL เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภค

แหล่งที่มา : https://wenku.baidu.com

สคต. คุนหมิง

 

 

thThai