GDP ของบราซิลที่ดีที่สุดสองปีนับตั้งแต่ปี 2021 แต่ขาดโมเมนตัมสําหรับปี 2024

เศรษฐกิจบราซิลชะลอตัวจากไตรมาสที่สองถึงสาม หากไม่เติบโตในไตรมาสสุดท้ายนี้ GDP สําหรับปี 2023 จะเพิ่มขึ้น 3% ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับในปี 2022 ซึ่งบราซิลไม่ได้เติบโต 3% หรือมากกว่าเป็นเวลาสองปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2011 (ไม่รวมการฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ในปี 2021) อย่างไรก็ตาม รายได้ต่อหัว (GDP) ยังคงต่ำกว่าในปี 2013 และคาดว่าจะคงอยู่จนถึงปี 2025
โดยสรุป GDP ของปี 2023 ก้าวหน้า เนื่องจากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์พร้อมกับการใช้จ่ายของรัฐบาล ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งตอนนี้ไม่ยั่งยืน เศรษฐกิจบราซิลจะเติบโตในปี 2023 เนื่องจากยังคงเพิ่มจํานวนคนทํางาน
โดยมีค่าจ้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 การใช้จ่ายสวัสดิการสังคมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อจะไม่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ค่าแรงยังคงเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราที่ช้าลง อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในปี 2024 เป็นเรื่องท้าทายที่จะเห็นว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
เศรษฐกิจของบราซิลแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยการเติบโตที่ไม่คาว่า GDP เพิ่มขึ้น 0.1% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 2% จากช่วงเดียวกันปีก่อนในไตรมาสที่ 3 แรงหนุนจากภาคการเกษตร จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ

บราซิลส่งเสริมการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพก่อนระยะเวลาที่คาดว่าจะเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป สถานะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 ได้รับอิทธิพลจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูง และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงซึ่งส่งผลต่อการดําเนินงานทางเศรษฐกิจธนาคารกลางของบราซิลเริ่มต้นการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม 2566 หลังจากรักษาอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานให้คงที่เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
รัฐบาลยังปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2566 ลงเหลือ 4.66% จากเดิมที่ 4.85% อย่างไรก็ตาม สําหรับปี 2024 คาดว่าราคาผู้บริโภคจะเติบโต 3.55% จากประมาณการครั้งก่อนที่ 3.40%
การคาดการณ์ใหม่นี้จะเป็นแนวทางในการประมาณการรายได้และรายจ่ายใหม่ของรัฐบาลสําหรับปีนี้
บราซิล คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี 2566 จะขยายตัว 3.0% ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการ 3.2% ในเดือนกันยายน สําหรับปี 2024 การคาดการณ์ถูกลดเหลือ 2.2% จาก 2.3% ก่อนหน้านี้

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
การสํารวจความเห็นชาวบราซิล เห็นว่า 38% มีมุมมองเชิงบวกต่อรัฐบาลของ Lula เศรษฐกิจของบราซิล
ดีกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่ 36% เชื่อว่าแย่ลง การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 2,000 คนใน 128 เมือง
บราซิลมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก และมีความเท่าเทียมกัน ของกําลังซื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 8 ของโลก ประมาณ 2.126 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2023 จึงเป็นโอกาสทางการค้าของไทยในตลาดบราซิลเมื่อเศรษฐกิจของบราซิลขยายตัวและกำลังการซื้อมีต่อเนื่อง แต่ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจปี 2567 ต่อเนื่อง เนื่องจากมีแนวโน้มลดลง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

thThai