ค่าแรงออสเตรียยังพุ่งสูงต่อเนื่อง สภาอุตฯหวั่นธุรกิจหันย้ายฐานการผลิตไปเอเชีย

การเจรจาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประจำปีในภาคอุตสาหกรรมโลหะ (ซึ่งโดยปกติจะถูกใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเจรจาการปรับขึ้นค่าแรงในภาคส่วนอื่นๆในปีเดียวกัน) ได้ข้อยุติในการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างสำหรับปีนี้ในอัตราร้อยละ 8.6 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่สูงมากต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ซึ่งเห็นตรงกันว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม แต่อีกมุมหนึ่งได้สร้างความกังวลใจต่อประธานสภาอุตสาหกรรมออสเตรีย ซึ่งระบุว่าต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้นในระดับนี้สร้างภาระอย่างหนักต่อผู้ประกอบการจนอาจถึงขั้นมีผลประกอบการลดลงได้ถึงร้อยละ 30 ประกอบกับนโยบายกรีนดีลของสหภาพยุโรปที่ยังไม่เห็นหนทางของการเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดหวัง จะเป็นเหตุให้ยุโรปรวมถึงออสเตรียสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและเกิดการโยกย้ายฐานการผลิตออกจากยุโรปไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย อาทิเช่น บริษัท KTM ของออสเตรียได้ประกาศลดกำลังการผลิตและการจ้างงานของโรงงานในประเทศออสเตรียโดยจะโยกย้ายการผลิตบางส่วนไปยังประเทศจีนและอินเดียแทน

 

แหล่งที่มา Die Presse

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

ประเทศจีนและอินเดียเป็นปลายทางการลงทุนที่อยู่ในความสนใจลำดับต้นๆ ของภาคเอกชนในยุโรปในปัจจุบัน โดยเฉพาะการตั้งโรงงานผลิตสินค้า ขณะที่ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ทักษะของแรงงาน ห่วงโซ่อุปทาน ขั้นตอนและนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศอย่างเขตการค้าเสรี จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้ไทยสามารถดึงดูดบริษัทต่างๆ เลือกมาลงทุนในประเทศไทย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

ธันวาคม 2566

thThai