คาดการณ์ธุรกิจ SMEs ฮ่องกงเติบโตต่อเนื่องจากปี 2023

ธนาคาร Livi Bank ซึ่งเป็นธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ที่อยู่ภายใต้ Bank of China (Hong Kong) ปล่อยเงินกู้ให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ของฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากการเติบโตที่ดีในปี 2023

 

Mr. David Sun ซึ่งเป็น CEO ของธนาคาร Livi Bank กล่าวว่ามีความต้องการบริการจากธนาคารและสินเชื่อจำนวนมากจากธุรกิจ SMEs และตั้งเป้าที่จะขยายการดำเนินการของธนาคาร Livi Bank ซึ่งจะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยของฮ่องกงให้เข้าถึงโอกาสทางธุรกิจในยุคหลังโควิด 19

 

จากข้อมูลของ Hong Kong Tourism Board พบว่าในช่วง 9 เดือนของปี 2023 ฮ่องกงต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วกว่า 23 ล้านราย (18.7 ล้านคนจากจีนแผ่นดินใหญ่) ในขณะที่ปี 2022 มีนักท่องเที่ยวเพียง 604,564 ราย การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญเป็นโอกาสที่ดีในภาคการค้าปลีก ค้าส่ง และ e-Commerce ให้แก่ธุรกิจ SMEs ในฮ่องกงที่มีกว่า 340,000 ราย คิดเป็นการจ้างงานร้อยละ 45 ของการจ้างงานในภาคเอกชน

 

ทั้งนี้ ภาคธนาคารยังคงจำเป็นต้องมีกระบวนคัดกรองที่รอบครอบก่อนการให้สินเชื่อ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งมีอัตราการแข่งขันสูง และชาวฮ่องกงจำนวนมากนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองเซิ่นเจิ้นและเขตเศรษฐกิจพิเศษ GBA ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยทางธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและทดลองเป็นลูกค้าก่อนการให้สินเชื่อ ในขณะที่ธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าทางระบบออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross boarder e-Commerce) มีอัตราการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ความคิดเห็นของ สคต. ณ เมืองฮ่องกง

ธุรกิจ SMEs เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจฮ่องกงและมีอัตราการจ้างงานจำนวนมาก
การเติบโตและขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ SMEs ประกอบกับอัตรานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ฮ่องกงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สะท้อนแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของฮ่องกง เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งสินค้าและบริการเข้าสู่ฮ่องกง

 

 

แหล่งข้อมูล

https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3244450/bochk-backed-virtual-lender-livi-eyes-further-sme-business-growth-after-strong-2023

thThai