ไทย – ฮ่องกง เชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามแดน ยกระดับโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประเทศไทยยกระดับโอกาสทางธุรกิจโดยเชื่อมต่อ Cross-border QR Payments ระหว่างระบบ  PromptPay ของไทยกับระบบ FPS ของฮ่องกง  

 

ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป นักท่องเที่ยวไทยสามารถชำระเงินโดยแสกน QR Code ด้วยระบบ Promptpay ขณะอยู่ในฮ่องกง ในอัตราไม่เกิน 500,000 บาทต่อวัน และนักท่องเที่ยวฮ่องกงสามารถชำระเงินโดยแสกน QR Code ด้วยระบบ FPS (Fast Payment System) ในอัตราไม่เกิน 10,000 เหรียญฮ่องกงต่อวัน (ประมาณ 50,000 บาท) โดยไม่กำหนดวงเงินต่อรายการ ซึ่งอาจพิจารณาปรับเพิ่มเพดานการชำระเงินต่อวันหากมีอัตราการใช้งานสูง โดยธนาคารกรุงเทพ และธนาคาร HSBC เป็นธนาคารหลักในการบริหารจัดการ (Settlement Banks) และฮ่องกงเลือกไทยเป็นจุดหมายแรกในการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินแบบ Real Time ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยี ยกระดับโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายย่อย และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นระบบที่รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถชำระเงินได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน มีความโปร่งใสที่สามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนได้ก่อนที่จะชำระเงิน และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยสามารถใช้งานระบบ PromptPay ในการชำระเงินที่ฮ่องกง ณ ร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์ FPS QR Code และนักท่องเที่ยวฮ่องกงสามารถใช้งานระบบ FPS ในการชำระเงินที่ฮ่องกง ณ ร้านค้าที่มีป้ายสัญลักษณ์ PromptPay ซึ่งขณะนี้มีร้านค้าในประเทศไทยที่รับชำระเงินผ่านระบบ PromptPay กว่า 8.5 ล้านราย

 

ไทย - ฮ่องกง เชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามแดน ยกระดับโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไทย - ฮ่องกง เชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามแดน ยกระดับโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเชื่อมต่อระบบการชำระเงินในครั้งนี้จะส่งเสริมการค้าขาย การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยและฮ่องกงได้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ชาวฮ่องกงนิยมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นมากโดยมีค่าเฉลี่ย 900,000 รายต่อปี ในช่วงก่อนปี 2019 และชาวไทยเดินทางเที่ยวฮ่องกงเฉลี่ย 500,000 รายต่อปี

 

ไทย - ฮ่องกง เชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามแดน ยกระดับโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ไทย - ฮ่องกง เชื่อมต่อระบบการชำระเงินข้ามแดน ยกระดับโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

การเชื่อมต่อระบบการชำระเงินจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยได้อย่างมากในการจำหน่ายสินค้าและบริการในอนาคต และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวฮ่องกงโดยเพิ่มป้ายและข้อความอธิบายเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

 

แหล่งข้อมูล

https://fps.hkicl.com.hk/eng/fps/consumers/fps_x_promptpay_qr_payment.php

https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3243407/hong-kongs-faster-payment-system-be-accepted-thailand-under-reciprocal-arrangement?campaign=3243407&module=perpetual_scroll_0&pgtype=article

thThai