เพิ่มขีดศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก … ด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา

เพิ่มขีดศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในเวทีโลก … ด้วย Soft Power X ทรัพย์สินทางปัญญา

ในโครงการ “ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power x ทรัพย์สินทางปัญญา”
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำแนวคิด Soft Power มาผสมผสานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการของไทย พร้อมยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลไกการส่งเสริมผู้ประกอบการไปตลาดต่างประเทศ และรู้ลึก รู้จริงจากประสบการณ์ผู้ส่งออก โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงในวงการต่างๆ

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 17.00 น. ที่โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

✅ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทาง https://forms.gle/Jkxvo2KFYWMYwvxC7
หรือ
https://drive.ditp.go.th/หน้าหลัก/รายละเอียดกิจกรรม/activityid/14161
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณศิราณี โทร. 081 694 6880
หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 กด1 (และกด 1 อีกครั้งเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ฯ)

#DITP #กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
#NEATHEINFINITELEARNING #NEAการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด #NEA #NewEconomyAcademy #NEA2023
#สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ #เรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
#Softpower
#DIP#ทรัพย์สินทางปัญญา

thThai