คาซัคสถานให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในคาซัคสถานกำลังเติบโต ซึ่งอาจกลายเป็นภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครอบคลุมสาขาต่างๆ เช่น ภาพยนตร์และโทรทัศน์ ดนตรี การออกแบบ ทัศนศิลป์ แฟชั่น และการโฆษณา ซึ่งในการปราศรัยระดับชาติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ประธานาธิบดี Kassym-Jomart Tokayev แห่งคาซัคสถาน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคการผลิตเชิงสร้างสรรค์ในโลกสมัยใหม่ โดยมองว่าเป็นแหล่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง โดยได้เน้นย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองใหญ่ ๆ โดยสามารถดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาได้

 

อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดี Tokayev ยอมรับว่าภาคส่วนนี้ในคาซัคสถานยังไม่ได้มีพัฒนาการมากนัก โดยการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศยังต่ำกว่า 1% และส่วนแบ่งในการจ้างงานก็ยังคงมีน้อย อย่างไรก็ดี ยังมีชาวคาซัคสถานจำนวนมากที่ได้รับการยอมรับด้านความสามารถในเวทีระดับโลก ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีสภาพการณ์ต่างๆ ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างกว้างขวางในประเทศคาซัคสถาน

 

ประธานาธิบดี Tokayev ได้สรุปทิศทางสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การขยายศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปยังใจกลางเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาค และการช่วยเหลือการขายผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดทั้งการจัดให้มีการสนับสนุนในด้านต่างๆ

 

ในชั้นนี้ กระทรวงวัฒนธรรมและสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน (Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan) ได้รับมอบหมายให้พัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งอาจต้องมีการหารือกับตัวแทนต่างๆ ของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อที่จะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านสถาบัน กองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลไกสำหรับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของรัฐโดยได้รับความร่วมมือจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ/หรือมาตรการอื่นๆ นอกจากนี้ คณะทำงานในรัฐสภาของคาซัคสถานก็มุ่งเน้นการพัฒนาการแก้ไขกฎหมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน

 

การที่รัฐบาลคาซัคสถานให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จะเข้ามาทำตลาดและ/หรือร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในคาซัคสถานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่สามารถผลิตสินค้าสร้างสรรค์ที่อาจกลายเป็น Soft Power ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวคาซัคสถานได้ อย่างไรก็ดี โดยที่คาซัคสถานยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงอาจต้องติดตามนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของคาซัคสถานด้วยว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงไร

 

ที่มา:

Development of Creative Industry Brings Opportunities and New Initiatives  (https://astanatimes.com/2023/11/development-of-creative-industry-brings-opportunities-and-new-initiatives/)

thThai