ภาคพะโคดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยอนุมัติเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

นายโกโกลัด ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนและการบริหารบริษัทของภาคพะโคระบุว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ภาคพะโคได้รับโครงการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 1.622 ล้านดอลลาร์

นายโกโกลัด กล่าวเสริมในการประชุมครั้งที่ 7/2023 ว่า คณะกรรมการการลงทุนภาคพะโคอนุญาตให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 1.622 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติธุรกิจต่างประเทศที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันให้เงินลงทุนเพิ่มเป็น 7 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ หน่วยงานในพื้นที่มีความประสงค์เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศมาลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร การผลิตปุ๋ย และการจัดตั้งห้องเย็น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแนวคิดการเกษตรครบวงจร

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงพฤศจิกายน 2566  ประเทศเมียนมามีการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 197.117 ล้านดอลลาร์ และสามารถสร้างงานให้กับชาวเมียนมาได้จำนวนมาก

 

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

thThai