ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.43 ล้านคน (03.2023)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2021
2022
2023
(ไตรมาส 3)
GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1035.3
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
– 0.1%
Good & Services Export (%change)
7.6% (ก.ย.)
22.0% (ก.ย.)
-10.4% (ก.ย.)
Inflation (%)
4.4% (ต.ค.)
8.8% (ต.ค.)
3.8% (ต.ค.)
Unemployment Rate (%)
3.3% (ก.ย.)
2.9% (ก.ย.)
3.0% (ก.ย.)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo-Geschäftsklimaindex ขยายตัวอยู่ที่ 87.3 จุดในเดือนพฤศจิกายน 66 จาก 86.9 จุด ในเดือนตุลาคม 66 ภาคธุรกิจต่างๆเริ่มมีความพึงพอใจในเศรษฐกิจมากขึ้น การประเมินสถานการณ์ในอนาคตเริ่มดีขึ้น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มที่จะมั่นคง

 

 1. ดัชนีธุรกิจอุตสาหกรรม ขยายตัวขึ้นสูง ผู้ประกอบการต่างพึงพอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ การประเมินสถานการณ์ในเชิงลบนั้นได้อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่พึ่งพาพลังงานสูง อย่างไรก็ตามยังคงมีภาคเอกชนจำนวนหนึ่งที่ออกมาแจ้งให้ทราบถึงยอดการสั่งซื้อที่ยังคงไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ หดตัวลงเล็กน้อย ธุรกิจบริการส่วนใหญ่เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันแย่ลงกว่าที่เคยเป็น และ ประเมินสถานการณ์ในเชิงลบ อย่างไรก็ตามธุรกิจบริการการท่องเที่ยวนั้นยังคงพึงพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ สถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการนั้นดีขึ้น
 3. ดัชนีการค้า ดัชนีดังกล่าวเองก็ขยายตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เครื่องชี้วัดทางการค้า และ การประเมินสถานการณ์นั้นขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจค้าส่ง แต่ในทางกลับกัน กลุ่มธุรกิจค้าปลีกนั้นประเมินสถานการณ์ในเชิงลบต่อช่วงคริสต์มาสที่จะมาถึง
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง ขยายตัวขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างมองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันในแง่บวกขึ้น และ ประเมินสถานการณ์ดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ไว้วางใจในอนาคต

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 14 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022
2023
2022
2023
2022
2023
(ม.ค.-ต.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-ต.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-ต.ค.)
+/- (%)
10,829.60
9,036.04
-0.76
4,781.87
3,722.64
-7.59
6,047.74
5,313.40
4.65
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
2022
(ม.ค.-ต.ค.)
2023
(ม.ค.-ต.ค.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
429.13
531.95
23.96
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
499.72
422.80
-15.39
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
419.87
378.93
-9.75
4
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
163.73
167.12
2.07
5
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
138.47
151.37
9.32
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
236.90
203.87
142.66
-30.02
7
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
113.61
88.73
127.35
43.53
8
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
170.32
139.63
125.36
-10.22
9
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
102.68
104.97
2.23
10
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.43
67.26
91.82
36.52
รวม 10 รายการ
2,694.12
2,253.08
2,244.34
-0.39
อื่น ๆ
2,087.75
1,775.20
1,478.29
-16.73
มูลค่ารวม
4,781.87
4,028.28
3,722.64
-7.59
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
2022
(ม.ค.-ต.ค.)
2023
(ม.ค.-ต.ค.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
968.55
803.58
947.71
17.94
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
587.23
491.89
487.68
-0.85
3
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.06
596.10
453.09
-23.99
4
เคมีภัณฑ์
579.35
492.21
426.48
-13.35
5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
465.25
369.39
397.55
7.62
6
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
404.38
322.01
394.26
22.44
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.01
210.69
387.52
83.93
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
290.93
211.58
-27.28
9
รถยนต์นั่ง
118.43
100.87
152.44
51.13
10
ผลิตภัณฑ์โลหะ
156.80
134.44
110.19
-18.04
รวม 10 รายการ
4,538.03
3,812.10
3,968.49
4.10
อื่น ๆ
1,509.71
1,265.15
1,344.91
6.30
รวมทั้งสิ้น
6,047.74
5,077.25
5,313.40
4.65
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

thThai