มาเลเซียได้รับเงินการลงทุนมูลค่า 63,020 ล้านริงกิต ในสหรัฐอเมริกา

ที่มา : สำนักข่าว Bernama

นายกรัฐมนตรี Datuk Seri Anwar Ibrahim รายงานว่า มาเลเซียได้รับเงินมูลค่ารวม 63,020 ล้านริงกิต ในการลงทุนที่เสนอในสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากด้านเทคโนโลยีทั้งหมด 8,330 ล้านริงกิต
โดยเกิดจากภารกิจการค้าและการลงทุนไปยังสหรัฐฯ ที่จัดขึ้นก่อนเริ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในขณะที่การลงทุนที่เหลือมาจากการประชุมแบบตัวต่อตัวที่จัดขึ้นโดย Datuk Seri Anwar
การซึ่งลงทุนจากภารกิจการค้ามาจาก Abbott Laboratories, Mondelez International, Amsted Rail, Hematogenix, PerkinElmer, Ford Motor Company, Boeing, Amazon Web Services, Enovix และ Lam Research

ส่วนที่เหลือ (การลงทุน) ได้รับการคุ้มครองจากการประชุมแบบตัวต่อตัวกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเช่น Google, Enovix Cooperation, Microsoft, TikTok และ TPG เขากล่าว เสริมว่า การลงทุนของ TikTok นั้นจะมากน้อยเพียงใต ขึ้นอยู่กับว่ามาเลเซียจะอนุมัติการลงทุนเร็วเพียงใด ซึ่งมาเลเซียยังคํานึงถึงแรงจูงใจ
ที่จำเป็น โดยเน้นย้ำถึงประเด็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม เพื่อให้ขีดความสามารถของเขาในด้านที่มาเลเซียสำรวจว่าจะมีความก้าวหน้าและท้าทายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มาเลเซียยังให้ความอนุเคราะห์ผู้เล่นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแข็งขัน รวมถึง Tesla
ดูเหมือนว่าเขาจะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรากฏตัวของ Tesla ในมาเลเซีย Datuk Seri Anwar ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า การปรากฏตัวของ Tesla  ในมาเลเซียเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีมากสําหรับประเทศฯ และรัฐบาลจะพัฒนาสถานี Super Charging ให้เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุน Tesla อีกด้วย

นอกจากนี้ ท่าทีของมาเลเซียเกี่ยวกับความสำคัญของความพยายามในการดึงดูดการลงทุนยังถูกชี้แจงออกมาโดยนายกรัฐมนตรีในการประชุมที่ยิ่งใหญ่ เอเปค 2023 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับแง่มุมของนโยบายการลงทุนที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายและยุทธศาสตร์เหล่านี้ มีบทบาทในการดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศ โดยมาเลเซียให้ความสำคัญในการเป็นในการจัดตั้งศูนย์แบบครบวงจรสําหรับการลงทุน แต่หน่วยงานแบบครบวงจรนี้ควรเป็นเชิงรุกมากขึ้นในการอำนวยความสะดวกและเร่งกระบวนการ
และขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีน มาเลเซียจะยึดมั่นในจุดยืนที่เป็นกลางเสมอ เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าที่สำคัญของมาเลเซีย รัฐบาลมาเลเซียเน้นย้ำว่ามาเลเซียและประเทศในอาเซียนโดยทั่วไปไม่ควรถูกลากเข้าไปหรือมีส่วนร่วมในสงครามเย็นระหว่างมหาอำนาจโลก โดยนายกรัฐมนตรีฯ ได้ชี้แจงเรื่องนี้การประชุม IPEF ที่จัดขึ้นโดย ซึ่งจัดโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ซึ่งโดยรวมแล้ว มาเลเซียยินดีรับการพัฒนาเหล่านี้ และจะยังคงร่วมมือกับทุกประเทศใน IPEF เพื่อสรุปการเจรจา Pillar 1 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของภูมิภาค IPEF

 

ความคิดเห็น สคต.

กรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกเพื่อความรุ่งเรือง IPEF เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจ ที่ริเริ่มโดย
ประธานาธิบดี โจไบเดน ซึ่งประเทศพันธมิตร IPEF ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์
และสมาชิกทั้ง 7 ประเทศในอาเซียน รวมถึงมาเลเซียและไทย โดยสามารถคิดเป็นมูลค่าการรวมพันธมิตรถึง 1 ใน 5 ส่วนของทั่วโลก ซึ่งกรอบนี้มีแนวคิดที่ครอบคลุมหลากหลาย อาทิ การค้าและการลงทุน การสร้างความร่วมมือ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำเปิดการลงทุน เพื่อการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมใน IPEF ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
และจะสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai