เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัว ส่งผลให้ ในปี 2567 ตลาดเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ของจีนจะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น จากข้อมูลทางการเงินในไตรมาสแรกของแบรนด์ Burberry ระบุว่า มีการเติบโตถึง 46%  โดยตลาดจีนเป็นตลาดหลักที่ขับเคลื่อนให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยยอดขายของแบรนด์ Burberry ในช่วงสามเดือน   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2566 มียอดขายเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ตามรายงานสินค้าฟุ่มเฟือยของจีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 องค์กรวิจัยและให้คำปรึกษาในด้านการบริโภคระดับไฮเอนด์ระดับมืออาชีพประเทศจีน ระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของ  ปี 2566 ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยของจีนเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และคาดว่าอัตราการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จะอยู่ที่ 10% และอัตราการเติบโตต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 15% เมื่อพิจารณาจากข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวจีนยังคงมีกำลังการบริโภคเครื่องประดับหรูหราอย่างแข็งแกร่งและมีแนวโน้มเติบโต

ในส่วนของการบริโภคตลาดเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ของจีน เนื่องด้วยกำลังซื้อของผู้บริโภคในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์และสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงได้รับความนิยมมากขึ้นในจีน    ตามรายงานอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าหรูหรา ระบุว่า ชาวจีนได้เปลี่ยนจากค่านิยมการบริโภคจากแบรนด์    เป็นการบริโภคโดยแสวงหาคุณภาพ การออกแบบ และความเป็นเอกลักษณ์ และสาเหตุที่ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีระดับไฮเอนด์ได้รับความนิยมมากขึ้นในจีน ประการแรก เนื่องมาจากผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีระดับไฮเอนด์   มีจุดเด่นด้านการออกแบบ คุณภาพ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และราคา ซึ่งเครื่องประดับอัญมณีระดับไฮเอนด์ เป็นสินค้าแฟชั่นหรูหรา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ทันสมัย ​​เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ  โดยคำนึงถึงผู้บริโภคที่อายุค่อนข้างน้อยและชอบความแปลกใหม่ ประการที่สอง เครื่องประดับอัญมณีระดับไฮเอนด์สินค้าคุณภาพสูงและมีกรรมวิธีการผลิตอย่างดี มักมีลักษณะเฉพาะของงานฝีมือ เกิดมูลค่าเพิ่ม ส่งผลให้สินค้าแฟชั่นหรูหราแตกต่างจากสินค้าเครื่องประดับทั่วไป

ปัจจุบัน สังคมจีนให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการแสดงออกถึงคุณค่าในตัวเอง ส่งผลให้จีน   มีการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับวงการเครื่องประดับหรูหราอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แบรนด์เครื่องประดับต่างๆ   ได้มีการขยายตลาดไปยังเมืองรองต่างๆ ในจีน ซึ่งได้มีการออกแบบให้เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ มากขึ้น ส่งเสริมให้   การประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและมีการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการเครื่องประดับหรูหรา เป็นที่นิยมมากขึ้นอีกด้วย ในทางกลับกัน ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและชนชั้นกลางที่ขยายตัวของตลาดจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา  ทั้งสองประการนี้ กลายเป็นแรงผลักดันหลักในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยในตลาดจีนให้เติบโตขึ้น ดังนั้นคาดว่าตลาดเครื่องประดับระดับไฮเอนด์ของจีนยังคงมีแนวโน้มเติบโตและกลายเป็นตลาดที่น่าจับตามองระดับโลกต่อไปในปี 2567

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

หลังจากที่ทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19  ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและรูปแบบธุรกิจของสินค้าฟุ่มเฟือยของจีนเช่นกัน โดยปัจจุบันผู้บริโภคในจีนมีการอนุรักษ์นิยมมากขึ้น   ตามข้อมูลการบริโภคเครื่องประดับอัญมณีในจีน แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในจีนมีการลงทุนด้านสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องประดับอัญมณีและนาฬิกาที่สามารถรักษามูลค่าได้ และคาดว่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยผู้บริโภคกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้บริโภคจากตลาดเมืองรองในจีนจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น

ทั้งนี้ สินค้าเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณภาพสูงและผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ดี มีการออกแบบที่หรูหราทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นแฟชั่นที่เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มคนหนุ่มสาวและผู้บริโภคจากตลาดเมืองรองในจีน จะมีโอกาสในตลาดเครื่องประดับอัญมณีระดับไฮเอนด์ของจีนได้อย่างแน่นอน

 

 

 

ที่มา:

https://mp.weixin.qq.com/s/Zmn-DeIP2WhuycZdqpEszw

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

thThai