ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai