ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการคณะผู้แทนการค้าภูมิภาคเอเชียใต้เยือนไทย ภายใต้โครงการผลักดันและส่งเสริมการค้าในตลาดเอเชียใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai