ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ตรา Thai SELECT และร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ในประเทศเวียดนาม ประจำปีงบประมาณ 2567 – สคต.กรุงฮานอย

thThai