(ที่มา : สำนักข่าว Yonhap News ฉบับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566)

นายชู คยองโฮ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐเกาหลีกล่าวว่า ในปีหน้ารัฐบาลจะเร่งผลักดันให้ลดภาษีวัตถุดิบประกอบอาหารนำเข้าหลายประเภท เช่น กาแฟ และน้ำตาลดิบ เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและช่วยลดภาระให้กับประชาชน

รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ลดภาษีนำเข้าผลไม้และอาหารสดทั้งหมด 10 ชนิด ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงกล้วย มะม่วง เนย นมผง ชีส และไก่ โดยพยายามจะใช้ระบบโควต้าภาษีกับกลุ่มสินค้าอาหารนำเข้าเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2567 รัฐบาลมีแผนผลักดันให้ลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการประกอบอาหารเพิ่มเติม และจะเร่งดำเนินการยกเว้นภาษีนำเข้าและเตรียมมาตรการอื่น ๆ เพื่อลดภาระให้กับผู้นำเข้า ซึ่งสินค้าที่คาดว่าจะถูกเสนอให้มีการยกเว้นภาษีในปีหน้า ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำตาลดิบ มันฝรั่ง และน้ำมันดอกทานตะวัน

นอกจากนี้ นายชูได้กล่าวถึงกลยุทธ์การลดปริมาณเพื่อลดต้นทุนสินค้า (Shrinkflation) ว่า แนวทางปฏิบัติยังห่างไกลจากความยุติธรรมและความยั่งยืน ช่วงที่ผ่านมา บริษัทผลิตสินค้าอาหารหลายในเกาหลีใต้โดนวิจารณ์เรื่องการลดปริมาณหรือลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ยังคงขายในราคาเท่าเดิมโดยที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้า ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้ชี้แจงว่า บริษัทจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ รัฐบาลกำลังทบทวนมาตรการและหารือกับคณะกรรมาธิการการค้าโดยธรรมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Fair Trade Commission) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเลือกบริโภค

   สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มลดลง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรกรรมมีแนวโน้มคงที่ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้เร่งวางมาตรการเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อในประเทศ โดยมาตรการที่จะเร่งดำเนินการ ได้แก่ การควบคุมราคาสินค้าของผู้บริโภคซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สุดของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ และหนึ่งในวิธีการคือ ลดภาษีนำเข้า ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าในตลาด

การลดภาษีนำเข้าสินค้าผลไม้สดและวัตถุดิบอาหาร นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้นำเข้าเกาหลีใต้และผู้บริโภคเกาหลีใต้แล้ว ยังส่งผลดีต่อผู้ส่งออก ซึ่งจะส่งผลให้ราคาขายสินค้าดังกล่าวในตลาดเกาหลีใต้ลดลง เป็นการกระตุ้นการบริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ส่งออกมะม่วงและไก่ ซึ่งเป็นสินค้าที่รัฐบาลเกาหลีเพิ่งประกาศลดอัตราภาษีนำเข้า ควรเร่งตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าล่าสุดกับผู้นำเข้าและประเมินความต้องการสินค้า พร้อมทั้งเตรียมกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้น โดยที่ยังควบคุณคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ผลิต ข้าวโพด ถั่วเหลือง น้ำตาลดิบ มันฝรั่ง และน้ำมันดอกทานตะวัน ควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับลดอัตราภาษีของประเทศเกาหลีในปีหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวในการเสนอสินค้าให้กับผู้นำเข้าเกาหลีในโอกาสต่อไป

********************************************************************

thThai