ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai