ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าและธุรกิจบริการอาหารศักยภาพ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร อาหาร อาหารฮาลาล และสินค้าอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai