ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าในงาน Hong Kong International Film & TV Market 2024 (FILMART 2024)

thThai