ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการด้านสถานที่และการบริการ (Official Contractor) งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ ๖๙ (The 69th Bangkok Gems and Jewelry Fair 2024)

thThai