ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com ภายใต้โครงการเจาะตลาดสินค้า E-Commerce ผ่านสื่อสมัยใหม่ ปี ๒๕๖๗

thThai