ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ TOPTHAI & Cross-Border e-Commerce ภายใต้โครงการเจาะตลาดสินค้า e-Commerce ผ่านสื่อสมัยใหม่ปี ๒๕๖๗

thThai