ข้อมูลประเทศเยอรมนีฉบับย่อประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ (Fact Sheet)

ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.43 ล้านคน (03.2023)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2021
2022
2023
(ไตรมาส 2)
GDP (พันล้านยูโร)
3,563.9
3,867.1
1012.1
GDP Growth (%)
2.9%
1.8%
0.0%
Good & Services Export (%change)
14.5% (ส.ค.)
23.7% (ส.ค.)
-5.7% (ส.ค.)
Inflation (%)
4.1% (ก.ย.)
8.6% (ก.ย.)
4.5% (ก.ย.)
Unemployment Rate (%)
3.4% (ส.ค.)
3.1% (ส.ค.)
3.2% (ส.ค.)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขค่าดัชนี Ifo-Geschäftsklimaindex ขยายตัวอยู่ที่ 86.9 จุดในเดือนตุลาคม 66 จาก 85.8 จุด ในเดือนกันยายน 66 ภาคธุรกิจต่างๆเริ่มมีความพึงพอใจในเศรษฐกิจมากขึ้น การประเมินสถานการณ์ในอนาคตเริ่มดีขึ้น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายตัว

 1. ดัชนีธุรกิจอุตสาหกรรม ขยายตัวขึ้นเล็กน้็กน้อย ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของบริษัทในปัจจุบัน แต่ยังคงมีความคาดหวังในการเติบโตของเศรษฐกิจน้อยและค่าประเมินสถานการณ์ในอนาคตยังอยู่ในแง่ลบ ภาคเอกชนจำนวนมากออกมาแจ้งให้ทราบถึงยอดการสั่งซื้อที่ยังคงไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ ดัชนีดังกล่าวเองก็ขยายตัวสูงขึ้น ภาคธุรกิจบริการต่างพึงพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน และประเมินสถานการณ์อนาคตในแง่บวกขึ้นแม้จะยังมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ก็ตาม
 3. ดัชนีการค้า ลดตัวลง ผู้ค้าเห็นว่าสถานการณ์ทางการค้าในปัจจุบันแย่ และเห็นว่าสถานการณ์ในอนาคตก็น่าจะยังคงแย่ต่อไป อย่างไรก็ตามธุรกิตค้าส่งก็มีการขยายตัวขึ้นเล็กน้อย
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง ขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างมองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันในแง่บวกขึ้น แต่ถึงแม้การประเมินสถานการณ์จะดีขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่ไว้วางใจและยังมองสถานการณ์ในแง่ลบ

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 14 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2022
2023
2022
2023
2022
2023
(ม.ค.-ก.ย.)
+/- (%)
(ม.ค.-ก.ย.)
+/- (%)
(ม.ค.-ก.ย.)
+/- (%)
10,829.60
8,252.51
0.48
4,781.87
3,388.64
-7.39
6,047.74
4,863.88
6.80
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
2022
(ม.ค.-ก.ย.)
2023
(ม.ค.-ก.ย.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
517.68
380.25
479.77
26.17
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
577.98
456.07
372.43
-18.34
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
512.83
381.80
343.31
-10.08
4
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
186.63
152.73
154.49
1.15
5
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
166.61
128.56
145.71
13.33
6
ผลิตภัณฑ์ยาง
236.90
188.40
132.49
-29.68
7
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
113.61
77.15
117.87
52.79
8
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
170.32
120.92
106.87
-11.62
9
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
125.12
93.91
96.56
2.82
10
หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ
86.43
58.80
86.56
47.21
รวม 10 รายการ
2,694.12
2,038.59
2,036.06
-0.12
อื่น ๆ
2,087.75
1,620.57
1,352.58
-16.54
มูลค่ารวม
4,781.87
3,659.16
3,388.64
-7.39
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2022 และ 2023 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2022
2022
(ม.ค.-ก.ย.)
2023
(ม.ค.-ก.ย.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
968.55
720.44
866.86
20.32
2
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
587.23
433.16
442.23
2.09
3
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
666.06
566.33
410.08
-27.59
4
เคมีภัณฑ์
579.35
433.18
389.02
-10.19
5
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
465.25
325.34
367.16
12.85
6
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
404.38
291.09
359.06
23.35
7
แผงวงจรไฟฟ้า
260.01
186.91
348.47
86.44
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
331.97
260.77
195.40
-25.07
9
รถยนต์นั่ง
118.43
90.50
144.44
59.60
10
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
42.30
28.48
103.43
263.12
รวม 10 รายการ
4,423.53
3,336.20
3,626.14
8.69
อื่น ๆ
1,624.21
1,217.97
1,237.74
1.62
รวมทั้งสิ้น
6,047.74
4,554.17
4,863.88
6.80
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

thThai