สคต. ไทเป ได้รับรางวัล Golden Merchant Awards จากสภาหอการค้าแห่งไต้หวัน

วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันแห่งนักธุรกิจของไต้หวัน ซึ่งสภาหอการค้าแห่งไต้หวันจะมีการมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่นประจำปี หรือ Golden Merchant Awards อันเป็นรางวัลเก่าแก่และมีเกียรติเป็นอย่างมากในวงการนักธุรกิจของไต้หวัน โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 77 แล้ว

ทั้งนี้ รางวัล Golden Merchant Awards แบ่งเป็น 4 สาขา คือ 1) สาขานักธุรกิจไต้หวันยอดเยี่ยม 2) สาขานักธุรกิจต่างชาติยอดเยี่ยม 3) สาขาหน่วยงานต่างประเทศยอดเยี่ยม และ 4) ร้านค้าเก่าแก่ยอดเยี่ยม โดยปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลรวม 51 ราย และมีนายเจิ้งเหวินช่าน รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งนายสวี่ซูปั๋ว ประธานสภาหอการค้าแห่งไต้หวัน เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนางหวงเหม่ยฮัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และนายหลินยิ่วชางไต้หวัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลด้วย ในส่วนของรางวัลหน่วยงานต่างประเทศยอดเยี่ยม มีจำนวน 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ สถานทูตเอกอัครราชทูตปารากวัย สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเช็ก สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอิสราเอล สำนักงานการค้าและการลงทุนแห่งรัฐควีนส์แลนด์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) หรือ สคต.ไทเป ซึ่งสภาหอการค้าแห่งไต้หวันชี้ว่า หน่วยงานประเทศที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ ต่างมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการค้าและเศรษฐกิจร่วมกับไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างกันกับไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ไต้หวันได้มีโอกาสสร้างความร่วมมือในเชิงลึกกับประเทศต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น ทั้งในด้าน การค้า เทคโนโลยี การเกษตร การแพทย์ และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ระหว่างกันได้เป็นอย่างมาก

สคต. ไทเป ได้รับรางวัล Golden Merchant Awards จากสภาหอการค้าแห่งไต้หวัน

ในส่วนของรางวัลที่ถือว่ามีเกียรติยศสูงสุดสำหรับนักธุรกิจไต้หวัน คือ รางวัลนักธุรกิจไต้หวันยอดเยี่ยมประจำปี ผู้ได้รับรางวัลหลายบริษัท เช่น Elite International Marketing & Management, SONY Taiwan, Mitsubishi Taiwan, Answer Technology ต่างก็มีความเชี่ยวชาญในตลาดเฉพาะกลุ่มของแอปพลิเคชันการควบคุมทางอุตสาหกรรม โดยมอบโซลูชันการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนทางเทคนิคที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด นอกเหนือจากฐานลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้ว บริษัทยังประสบความสำเร็จในการต่อยอดไปสู่แอปพลิเคชันด้านยานยนต์และดาวเทียม เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มทางเทคโนโลยีในการใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การสื่อสาร อุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการทหาร 5G และระบบการสื่อสารแบบใช้สาย รวมถึง AI ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป ในขณะที่ Shih Hsiang Auto Parts, CHI LIN LOG, Everbiz Industrial ต่างตอบสนองต่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนในกระบวนการรีไซเคิลรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยนายสวี่ซูปั๋วยังชี้อีกว่า สภาหอการค้าแห่งไต้หวัน มีหน้าที่สำคัญในการให้บริการต่อนักธุรกิจและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับภาคธุรกิจของไต้หวัน ซึ่งหลังจากผ่านพ้นช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว สภาหอฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปสำรวจและขยายตลาดต่างประเทศในหลายประเทศ ทั้งเอเชียตะวันออกและยุโรปกลาง ซึ่งสภาหอฯ หวังว่า ไต้หวันจะสามารถสร้างความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนร่วมกับต่างประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากร ให้มากยิ่งขึ้นสืบไป

ที่มา: Economic Daily News / Commercial Times (November 2, 2023)

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของ สคต.

ไต้หวันถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพ โดยล่าสุดในปี 2565 GDP per Capita ของไต้หวันสูงเกินญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ผ่านมา สคต. ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ซึ่งรับผิดชอบตลาดไต้หวัน ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-ไต้หวันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดำเนินโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าและบริการของไทยในไต้หวัน เช่น การให้ความสนับสนุนในการจัดสัปดาห์สินค้าไทยร่วมกับไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าทั่วไต้หวัน รวมมากกว่า 10 ครั้งในปีนี้ การจัดกิจกรรมโปรโมทสินค้าไทยผ่านแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดังของไต้หวัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยผ่านการมอบตราเครื่องหมาย THAI SELECT อีกทั้งยังจัดกิจกรรมนัดหมายเจรจาธุรกิจเพื่อขยายตลาดสินค้าไทยในไต้หวัน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์หลายครั้ง ครอบคลุมทั้งสินค้าอาหาร ข้าว ผลไม้ ไลฟ์สไตล์ ชิ้นส่วนยานยนต์ โลจิสติกส์ เครื่องมือแพทย์ และคาร์แรคเตอร์ เป็นต้น รวมถึงยังประสานให้เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้า/บริการของไทยในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การช่วยเจรจาให้เกิดสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำเข้าภาพยนตร์ไทย กับแพลตฟอร์ม PChome Thai Shopping ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทยร่วมกับร้านอาหารไทย THAI SELECT การประสานระหว่างผู้สร้างซีรี่ย์/ภาพยนตร์ไต้หวันกับผู้นำเข้าสินค้าไทยเพื่อนำสินค้าไปวางในฉากระหว่างการถ่ายทำ เป็นต้น เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก Soft Power ของไทยให้เกิดผลทางด้านการค้าต่อไป

thThai