ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สคต.กรุงสิงคโปร์

thThai