โชว์ศักยภาพ 5 ซอฟท์พาวเวอร์ไทยในงานรวมกลุ่มอาเซียนกลางกรุงเวียนนา อัดแน่นอาหาร หัตถกรรม แฟชั่น ดนตรี

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นิตยสาร Society ร่วมกับสถานทูตฟิลิปปินส์ ซึ่งอยู่ในช่วงดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอาเซียนในกรุงเวียนนา ได้จัดกิจกรรม “Ramayana: A shared ASEAN story” ที่โรงแรม Almanac ใจกลางกรุงเวียนนา มีผู้เข้าร่วมงานตลอดจนกว่า 300 คน และมีประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศตนเอง โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา ได้รับมอบหมายจากสถานเอกอัครราชทูตให้เป็นผู้จัดแสดงนิทรรศการในส่วนของประเทศไทย ซึ่งได้ใช้โอกาสนี้นำเสนอซอฟท์พาวเวอร์ต่อยอดเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ในวิถีชีวิตในปัจจุบัน ได้แก่ (1) อาหารไทยพร้อมเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Thai SELECT (2) ข้าวหอมมะลิไทยพร้อมเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตรารวงข้าว) และเครื่องหมายการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสหภาพยุโรป (จีไอ อียู) ซึ่งข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ของไทยเป็นผลิตภัณฑ์แรกของอาเซียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนี้ ถัดไปคือ (3) ผลงานการออกแบบโคมไฟของแบรนด์ Korrakot (ผู้ได้รับรางวัลศิลปาธร) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากการเย็บอวนประมงซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว พร้อมเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการออกแบบ DEmark (4) ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นของแบรนด์ RIVA ซึ่งใช้เทคนิคงานฝีมือจับผ้าแบบพิเศษออกมาคล้ายกับลายปลาตะเพียนสานอยู่บนเสื้อผ้าที่มีความสวยงามทันสมัยและสากล นอกจากนี้  แบรนด์ RIVA ยังเป็นที่รู้จักจากการเข้าร่วมแสดงผลงานในงานเวียนนาแฟชั่นวีคหลายครั้ง และในปีนี้ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Artist in Residence ของ MuseumsQuartier กรุงเวียนนา ตลอดจนได้รับเชิญให้เผยแพร่เทคนิคการออกแบบให้กับนักเรียนของโรงเรียนสอนออกแบบ Hetzendorf กรุงเวียนนา และยังมีการนำเสนอวิดีโอภาพกิจกรรมต่างๆ ของ สคต. เวียนนา รวมถึง (5) การแสดงดนตรีของศิลปินชาวไทยประกอบการแสดงแฟชั่นโชว์ของนักออกแบบไทยในงานเวียนนาแฟชั่นวีคครั้งล่าสุดด้วย ทั้งหมดมั้งมวลนิทรรศการของประเทศไทยมีความสวยงาม ทันสมัย และได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ร่วมงานเข้ามาชื่นชมและสอบถามข้อมูลต่างๆ ด้านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ประทับใจนิทรรศการของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งและขอให้จัดอีกครั้งในกิจกรรมงานวันชาติที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคม ขณะที่ประเทศอื่นๆ มีการนำเสนอด้านศิลปะวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเป็นหลัก

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความล้ำหน้าในการนำซอฟท์พาวเวอร์มาสร้างสรรค์ประโยชน์และมูลค่าเพิ่มทางการค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ ตลอดจนความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าอย่างมืออาชีพ ซึ่งมีความแตกต่างโดดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างดีเยี่ยม ตอกย้ำความสำเร็จในความพยายามของประเทศไทยตลอดช่วงที่ผ่านมา ซึ่งควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา

ตุลาคม 2566

thThai