ฮิสแปนิกกลุ่มกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ - สคต. ชิคาโก

“จำนวนประชากรชาวฮิสแปนิก เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ”

 

ในรอบกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมาประชากรชาวฮิสแปนิกที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุดและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ ชาวฮิสแปนิกยังเป็นกลุ่มประชากรชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายด้านแหล่งที่มาสูงที่สุดในสหรัฐฯ อีกด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันคาดว่า มีจำนวนประชากรชาวฮิสแปนิกอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ กว่า 67 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 20.0 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 335.5 ล้านคนในสหรัฐฯ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ในจำนวนประชากรชาวอเมริกันทั้งหมด 5 คนจะมีชาวฮิสแปนิก 1 คน ในทางกลับกันจำนวนประชากรผิวขาว (White) และกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ฮิสแปนิก (Non-Hispanic) ในสหรัฐฯ กลับมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 3.0

 

จากข้อมูลวิจัยตลาดผู้บริโภคกลุ่มฮิสแปนิกปี 2566 “The 2023 Hispanic Market Report” โดยบริษัท Claritas บริษัทวิจัยตลาดในสหรัฐรายงานว่า นอกจากกลุ่มประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ จะเป็นประชากรกลุ่มขนาดใหญ่แล้วยังมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมีสถานะการเงินที่มั่งคั่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นกลุ่มประชากรที่มีการจับใช้สอยเพิ่มมากขึ้นซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

 

ทั้งนี้ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจำนวนประชากรชาวฮิสแปนิกที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นราว 5 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 8.0   อีกทั้ง ยังคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกปีละราว 1.5 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.19 ต่อปี (Compound Average Growth Rate หรือ CAGR) ไปจนกระทั่งปี 2572 ซึ่งจะเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดรองลงมา ได้แก่ ชาวเอเชีย (ขยายตัวร้อยละ 1.48 ต่อปี) ชาวผิวดำ (ขยายตัวร้อยละ 0.82 ต่อปี) และชาวผิวขาว (หดตัวลงร้อยละ 0.45 ต่อปี)

 

นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าสัดส่วนครอบครัวชาวฮิสแปนิกที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 18 ในปี 2566 เหลือร้อยละ 17.5 ในปี 2567 ในขณะที่สัดส่วนครอบครัวฮิสแปนิกที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีขึ้นไปกลับมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มจากเดิมร้อยละ 6.6 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 7.3 ในปี 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มประชากรชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ มีความมั่งคั่งมากขึ้น อีกทั้ง ยังพบว่ากลุ่มครอบครัวชาวฮิสแปนิกมีมูลค่าการใช้จ่ายจนสิ้นอายุขัย (Remaining Lifetime Spending) เฉลี่ยประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากกลุ่มชาวเอเชียอีกด้วย

 

ปัจจุบันชาวฮิสแปนิกที่กระจายตัวอาศัยอยู่ทั่วสหรัฐฯ มีแหล่งที่มาจากหลากประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก เปอร์โตริโก เอลซัลวาดอร์ คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน กัวเตมาลา โคลัมเบีย ฮอนดูรัส และเวเนซูเอลา เป็นต้น โดยรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นมีชาวฮิสแปนิกอยู่อาศัยมากที่สุดในสหรัฐฯ รองลงมา ได้แก่ รัฐเท็กซัส รัฐฟลอริดา รัฐนิวยอร์ก รัฐอิลลินอยส์ และรัฐแอริโซนา ตามลำดับ ส่วนเมืองนครลอสแอนเจลีสเป็นเมืองที่มีชาวฮิสแปนิกอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในสหรัฐฯ รองลงมา ได้แก่ นครนิวยอร์ก เมืองฮุสตัน เมืองดาลัส เมืองไมอามี และนคร ชิคาโก ตามลำดับ

 

รายงานฉบับดังกล่าวยังได้กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคภาคครัวเรือนของชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯด้วย โดยพบว่าร้อยละ 56.8 นิยมชมข่าว/ภาพยนตร์ และฟังเพลงผ่านบริการออนไลน์ (Live TV/Streaming Service) และ    ร้อยละ 74.1 นิยมใช้โทรศัพท์มือถือชมโทรทัศน์ นอกจากนี้ ประชากรกลุ่มนี้ยังนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เล่นเกมส์ สั่งอาหาร และช้อปปิ้ง อีกด้วย โดยเฉลี่ยครอบครัวชาวฮิสแปนิกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery) ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ โดยนิยมเลือกซื้อสินค้าผ่านห้างจำหน่ายสินค้าส่งหรือหรือห้างจำหน่ายสินค้าลดราคา เช่น  “Costco” “Dollar Tree” “Target” และ“Walmart” เป็นต้น

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

 

สหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ (Diversity) สูงแห่งหนึ่งของโลก แม้ว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประชากรจะเป็นกลุ่มผิวขาวแต่ก็ยังมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์อีกหลายกลุ่มอาศัยอยู่ในประเทศ ได้แก่ ชาวผิวดำ ชาวฮิสแปนิก ชาวเอเชีย และกลุ่มอื่นๆ

 

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมากลุ่มชาวฮิสแปนิกได้อพยพย้ายไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ เป็นจำนวนมากจนทำให้มีสัดส่วนประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแซงหน้าชาวผิวดำจนก้าวขึ้นมาเป็นกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่มีสัดส่วนประชากรสูงสุดในสหรัฐฯ ในปัจจุบันและกลายเป็นกลุ่มแรงงานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

 

เมื่อจำนวนประชากรฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็ย่อมส่งผลให้เกิดความต้องการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ คาดว่าปัจจุบันชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ มีกำลังการซื้อ (Purchasing Power) ทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ทั้งหมดของสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากลักษณะนิสัยของกลุ่มประชากรฮิสแปนิกซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้จ่ายไม่นิยมเก็บออมและมักจะชอบซื้อสินค้าเพื่อสร้างการยอมรับในสังคม ดังนั้น จึงถือว่าชาวฮิสแปนิกเป็นกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพและมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในตลาด

 

อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยด้านพื้นเพของชาวฮิสแปนิกที่มักจะมาจากแถบทวีปอเมริกากลางและใต้ทำให้มีลักษณะพฤติกรรมและความต้องการในการบริโภคสินค้าที่เฉพาะตัวแตกต่างจากกลุ่มประชากรอื่นโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ สามารถสรุปลักษณะพฤติกรรมการบริโภคที่สำคัญของชาวฮิสแปนิกได้ ดังนี้

 

1. ให้ความสำคัญกับการสังสรรค์และอาหารสูง โดยนิยมเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเฉลิมฉลองตามงานเทศกาลที่สำคัญต่างๆ อีกทั้ง ยังนิยมออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายเพื่อใช้บริการร้านอาหารสูงที่สุดในสหรัฐฯ

 

2. นิยมรับประทานอาหารคล้ายชาวเอเชีย ชาวฮิสแปนิกมี พื้นเพมาจากเขตร้อนชื้นคล้ายเอเชีย อีกทั้ง ในบางพื้นที่ยังได้รับอิทธิพลในการรับประทานอาหารเอเชียสูงทำให้มีวัฒนธรรมการบริโภคคล้ายชาวเอเชีย นอกจากนี้ ชาวฮิสแปนิก ยังรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักคล้ายชาวเอเชียอีกด้วย

 

3. นิยมเลือกซื้อสินค้าตามกระแสนิยมและแสดงออกถึงสถานะทางสังคม ชาวฮิสแปนิก เป็นกลุ่มประชากรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัวและคนรอบข้าง ดังนั้น จึงมักจะมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าตามคำแนะนำของคนใกล้ชิดและมักจะชอบเลือกซื้อสินค้าพรีเมียมเพื่อแสดงออกถึงสถานะทางสังคม แต่ก็ยังมีความอ่อนไหวต่อราคาและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 

4. ชอบความสนุกสนานและสีสัน ด้วยลักษณะของชาว ฮิสแปนิกส่วนใหญ่มีนิสัยรักความสนุกชอบความรื่นเริงสดใส ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าที่มีสีสันสดใสให้ความรู้สึกสดชื่นสนุกสนาน

 

5. ชอบสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยลักษณะนิสัยของชาวฮิสแปนิก ที่มักจะชอบเข้าสังคมทำให้นิยมเลือกใช้เทคโนโลยีในการออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสาร นอกจากนี้ ยังนิยมติดตามผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดตามข่าวสารกระแสนิยมในตลาดและเลือกซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ด้วย

 

โดยรวมกลุ่มฮิสแปนิกเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพสำหรับประเทศไทยในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยด้วย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ข้าวหอมมะลิ เครื่องเทศ ซอสปรุงรส น้ำมะพร้าว และผลไม้เมืองร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังน่าจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบริการร้านอาหารไทยในตลาดสหรัฐฯ ด้วย

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวฮิสแปนิกที่มีศักยภาพในตลาดสหรัฐฯ ควรพิจารณาศึกษาพฤติกรรมและความต้องการบริโภคสินค้าและบริการของกลุ่มดังกล่าวที่มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างลึกซึ้งเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด

 

นอกจากนี้ แม้ว่าปัจจุบันกลุ่มชาวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วก็ตาม หากผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มฉลากสินค้าเป็นภาษาสเปนควบคู่กับภาษาอังกฤษก็จะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวได้มากขึ้นด้วย

 

ฮิสแปนิกกลุ่มกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ - สคต. ชิคาโก

“สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของชาวฮิสแปนิกสูง”

 

ที่มา: Claritas

 

******************************

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

thThai