หัวข้อพูดคุย “ลูก ๆ เราเริ่มใช้มาส์กหน้าตอนอายุ 4 ขวบ” กลายเป็นหัวข้อพูดคุยที่พบได้บ่อยในกลุ่มคุณแม่ยุคนี้ คุณแม่ในปัจจุบัน รู้สึกถึงความสำคัญของการดูแลผิวพรรณของลูก ๆ เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจาก Tmall, Taobao และ Douyin รวมถึงข้อมูลความคิดเห็นบนแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์อย่าง Weibo, Douyin และ Xiaohongshu เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ยอดขายมาส์กหน้าสำหรับเด็ก ได้แซงหน้าสินค้านมผงและขนมคุกกี้สำหรับเด็ก ขึ้นมาเป็นหมวดหมู่สินค้าที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดถึงร้อยละ 218.2 โดยมียอดขายสินค้าออนไลน์รวม (GMV) 16 ล้านหยวน แม้ว่าค่า GMV จะยังดูไม่สูงมาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยอัตราการเติบโตที่เพิ่มสูงก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

 

จาก “ภาพรวมและตลาดของสินค้าหมวดหมู่มาส์กหน้าในปี 2566” ที่เผยแพร่โดย สถาบันวิจัยตลาด Mintel ระบุว่า ในปี 2565 ยอดขายสินค้ามาส์กในประเทศลดลงร้อยละ 7.1 YoY ยอดขายที่ลดลงสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นต่อสินค้าของผู้บริโภคที่ลดลง และสินค้ากำลังเผชิญกับความท้าทายในตลาดในฐานะสินค้าไม่จำเป็น นอกจากนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก 2566 ประเภทเครื่องสำอางประเภทดูแลผิวพรรณโดยรวมในตลาดเริ่มอ่อนแอลง ยอดขายหมวดหมู่สินค้า 10 อันดับแรกส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยยอดขายมาส์กหน้าลดลงร้อยละ 17.3 YoY และยอดขายของลิปสติกบำรุงปากลดลงร้อยละ 19.1 YoY จากความซบเซาตลาดมาส์กทั่วไป ส่งผลให้ผู้ผลิตต้องเร่งหาประเภทและนวัฒกรรมของสินค้ามาส์กเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตหลายรายเริ่มมีการพัฒนามาส์กหน้าสำหรับเด็กที่สร้างรูปแบบที่แตกต่าง ซึ่งมาส์กสำหรับเด็กไม่เพียงแต่ช่วยบำรุงผิวเพียงเท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่ความเหมาะสมเฉพาะกลุ่มสำหรับ “เด็กเท่านั้น” โดยมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บนแพลตฟอร์ม Taobao มียอดขายมาส์กสำหรับเด็กเกิน 80,000 ชิ้น นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์บริษัทจำหน่ายมาส์ก มียอดขายเดือนละหมื่นหยวนขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม Taobao กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2566 มียอดขายสะสมแล้วกว่า 100,000 ชิ้น

 

สาเหตุหลักของความนิยมที่ผู้ปกครองหันมาใช้มาส์กสำหรับเด็กให้กับลูกๆ มาจากความอยากรู้อยากเห็น และอยากลองใช้ของเด็กเป็นหลัก เมื่อเด็กเห็นพ่อแม่ใช้ จึงเกิดความสงสัย “เมื่อแม่ใช้ ฉันก็อยากใช้” อีกหนึ่งสาเหตุหลักคือ พ่อแม่ยุคใหม่เริ่มมีความกังวลเรื่องผิวพรรณของลูก ๆ เพิ่มมากขึ้น ผู้ปกครองเร่งหาสินค้าจากคำรีวิวบนอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าสำหรับเด็กจำนวนมากมุ่งเน้นไปที่การให้ความชุ่มชื้น และซ่อมแซมผิวหนังหลังจากโดนแสงแดด นอกจากนี้ ยังเน้นไปที่ส่วนผสมจากธรรมชาติ ปกป้องสิ่งที่ทำร้ายจากสิ่งแวดล้อม ปราศจากน้ำหอม สารกันบูด แอลกอฮอล์ เป็นต้น ผู้ปกครองบางรายมีการมองหามาส์กหน้าสำหรับเด็กในราคาที่แตกต่างกันไป สินค้าบางชิ้นราคากล่องละ 9.9 หยวน ในขณะที่สินค้าบางชิ้นมีราคาสูงถึง 200-300 หยวนต่อกล่อง และผู้บริโภคส่วนใหญ่คิดว่าการมาส์กหน้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้ว จะเห็นได้ว่า ผู้ปกครองที่ซื้อมาส์กสำหรับเด็ก มักจะซื้อตามกระแสและใช้เหตุผลในการเลือกซื้อสิ้นค้าน้อย พวกเขายอมจ่ายเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และความอยากรู้อยากเห็น

 

แพลตฟอร์มผู้ค้า อย่าง Tiktok ในปี 2565 มียอดขายมาส์กบำรุงผิวสูงถึง 13,200 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 YoY และ Tiktok ยังครองส่วนแบ่งในตลาดอีคอมเมิร์ซถึงร้อยละ 35.6 ของช่องทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั้งหมด แซงหน้าแพลตฟอร์มยักใหญ่อย่าง Tmall และ JD.com นอกจากนี้ Tiktok ยังมียอดขายมาส์กหน้าสำหรับเด็กสูงถึง 585,000 ชิ้น จากการเติบโตของมาส์กเด็กที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ภาครัฐออก “กฎระเบียบว่าด้วยการกำกับดูแลและการบริหารเครื่องสำอางสำหรับเด็ก” ที่บังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2564 กำหนดให้การออกแบบสูตรเครื่องสำอางสำหรับเด็กควรเป็นไปตามหลักการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพที่จำเป็น และการออกแบบสูตรที่เรียบง่าย เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับเด็ก นอกจากนี้ การเติบโตของมาส์กสำหรับเด็กเป็นเหมือน “สัญญาณ” การก้าวไปข้างหน้าของไลฟ์สไตล์และวิธีการใช้ชีวิตของผู้คนที่ถูกยกระดับขึ้น และเมื่อยังมีแรงหนุนจากตลาดผู้ค้าก็จะยังคงเพิ่มการลงทุน ดึงดูดนักธุรกิจเข้ามาในตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

      ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : จีนมีการกำหนดนโยบายการจัดการดูแลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เข้มงวด เนื่องจากพบปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อปกป้องสิทธิของผู้ปริโภคและรับประกันว่าจะมีการพัฒนาของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในทิศทางที่ดีขึ้น ในปี 2564 จีนจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาทิ กฎระเบียบในการจัดการและควบคุมข้อมูลทะเบียนวัสดุใหม่สำหรับเครื่องสำอาง มาตรการในการจัดการการลงทะเบียนเครื่องสำอาง เกณฑ์การประเมินคุณภาพของเครื่องสำอาง และร่างกฎระเบียบในการดูแลและควบคุมเครื่องสำอางสำหรับเด็ก หน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางและยาของในแต่ละท้องถิ่นต่างเดินหน้าพัฒนาการทำงานเกี่ยวกับเครื่องสำอางสำหรับเด็ก เช่น การปราบปรามการละเมิดการเพิ่มเติมส่วนผสมที่ผิดกฎหมาย และการปลอมแปลงผลิตภัณฑ์เป็นต้น โดยในร่างกฎระเบียบในการดูแลและควบคุมเครื่องสำอางสำหรับเด็กได้กำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนสำหรับเครื่องสำอางสำหรับเด็ก อาทิ ฉลาก วัตถุดิบ การผลิต การดำเนินงาน และการค้าปลีกทางออนไลน์

 

ปัจจุบัน เครื่องสำอางกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้คนในปัจจุบัน พฤติกรรมการดูแลผิวได้ส่งต่อไปยังคนรอบข้าง รวมไปถึงเด็กและลูก ๆ การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดมาส์กหน้าเด็กของจีน จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสของตลาดเครื่องสำอางที่น่าจับตามอง ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเข้ามาขยายตลาดเครื่องสำอางในจีนจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวจีน  และ แสวงหาช่องทางในการเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซเพื่อให้สินค้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ผู้ผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และควรศึกษากฎระเบียบข้อปฏิบัติตามการส่งออกสินค้าเครื่องสำอางมายังจีนอย่างเคร่งครัด ที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ไทย

 

                       ที่มา:

https://www.cbndata.com/information/284029

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

12 ตุลาคม 2566

thThai