สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สัญญา) เดือนกันยายน 2566 ปีงบประมาณ 2566

thThai