อุตสาหกรรม BPO สร้างงานใหม่ถึง 1.7 ล้านงานในฟิลิปปินส์

thThai