MATRADE เผย MIHAS 2023 บรรลุเป้าหมายกว่า 2.5 พันล้านริงกิตภายในวันที่ 3

 

ที่มา : สำนักงาน Bernama

Malaysia External Trade Development Corp (Matrade) เผย The Malaysia International Halal Showcase (Mihas) 2023 ได้ทำเกินเป้าหมายโดยมียอดการจำหน่ายกว่า 2,500 ล้าน ณ วันที่สามของงานฯ ซึ่งปีที่ผ่านมางาน Mihas 2022 มียอดการจำหน่ายกว่า 2.3 พันล้านริงกิต Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican ประธาน Matrade กล่าวว่า ยอดการจำหน่ายโดยรวมอาจถึง 3 พันล้านริงกิตเมื่อสิ้นสุดการจัดแสดงสี่วัน

Reezal Merican กล่าวว่าหนึ่งในองค์ประกอบหลักของ Mihas คือการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการในการขยายสถานะทางการตลาดในต่างประเทศ ซึ่งงานในปีนี้ดึงดูดผู้แสดงสินค้า 1,900 ราย จาก 44 ประเทศ เมื่อเทียบกับผู้แสดงสินค้า Mihas 2022 จำนวน 300 ราย จาก 33 ประเทศ ทั้งนี้ Reezal Merican กล่าวเสริมว่า หากการค้าโลกอุตสาหกรรมฮาลาลมีความต้องการที่อ่อนตัวลง Mihas
จะเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การเติบโตของการส่งออกของประเทศได้

Mihas ถือเป็นตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในการคว้าโอกาส นอกเหนือ
จากอาหารฮาลาลยังรวมถึงยาฮาลาล อุปกรณ์การแพทย์ การเงิน แฟชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล
หรือเครื่องสำอางและแม้แต่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิม

การจัดแสดงในปีนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับวาระการช่วยให้นักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมองหานวัตกรรมและความคิดริเริ่มที่ยั่งยืนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับเศรษฐกิจฮาลาล อีกทั้ง Mihas ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในภูมิภาคอาเซียน แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติด้วยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของ Pavilion นานาชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ความคิดเห็น สคต.

Mihas ถืองานแสดงสินค้า Halal ที่ยิ่งที่สุดในตอนนี้ มียอดผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,500 รายจากทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งใน Pavilion นานาชาติที่เข้าร่วมประชาสัมพันธ์และแสดงสินค้าในงานดังกล่าว โดยมีธุรกิจไทยที่มีศักยภาพการลงทุนในมาเลเซีย ได้แก่ ธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารไทย และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว จำนวน 14 บริษัท โดยสำนักงานเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมงานและยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการนำเข้าสินค้ามายังประเทศมาเลเซีย อีกทั้ง เสนอแนวทางการขยายผ่านเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าให้แก่นักธุรกิจไทยเพื่อสานต่อการเจรจาการค้าในตลาดมาเลเซีย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai